fbpx 100 млн. лв. финансиране в подкрепа на малкия и средния бизнес | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

100 млн. лв. финансиране в подкрепа на малкия и средния бизнес

Българска банка за развитие (ББР) договори кредитни линии с шест търговски банки, по които ще предостави 100 млн. лева за кредитиране на българските малки и средни предприятия.

Банките-партньори по програмата ще използват средствата за отпускане на заеми за малки и средни предприятия при преференциални условия - лихва до 7% годишно, размер до 2 млн.лева и срок за погасяване до 5 години. За фирмите са предвидени и по-благоприятни условия по отношение на дължимите такси и комисиони.

Предвидено е средствата по кредитните линии да се усвоят от банките – партньори на два транша от по 50 млн.лева, като при успех на инициативата ББР има готовност за допълнителното й разширяване.

„Българският бизнес ще получи нови 100 млн. лв. кредити при максимално изгодни условия, при това в период на икономически застой в ЕС и трудно възстановяване на местната икономика. Приемаме тази инициатива като стъпка в правилна посока и демонстрация на ангажимента на Българската банка за развитие към сектора на малките и средни предприятия. Изпитвам удовлетворение и от широкия отклик, който новата инициатива на ББР намери в банковата общност. Уверен съм, че със средствата по програмата ще бъдат финансирани добри проекти, създаващи нови работни места и добавена стойност за българската икономика!”, заяви главният изпълнителен директор на ББР Асен Ягодин.

Новата програмата е поредната инициатива на държавната ББР в подкрепа на българските малки и средни предприятия за осигуряване на по-лесен и евтин достъп до банково финансиране. В изпълнение на новата си тригодишна стратегия „Хоризонт 2014” банката активизира дейността си по отношение на този бизнес сектор. Продължава подготовката на анонсираната в края на миналата година гаранционна схема в размер на 335 млн.лв. по Програмата за развитие на селските райони. По тази програма се очаква към средата на 2012г. бизнеса от тези райони да получи достъп до над 1 млрд.лв. кредити с преференциални условия.