fbpx труд | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Топлинният стрес е сериозна заплаха за здравето и безопасността на работниците. За да се гарантира оптимална защита, работодателите трябва да се консултират с експерти по здраве и безопасност и с обслужващите. Службите по трудова медицина.
Григор Стоянов е ръководител на Комплекс за младежи „Здравей“ във Фондация КОНКОРДИЯ България. В „Здравей“ се настаняват младежи между 18 и 35 години за срок до 3 месеца. Те са от маргинализирани групи, в затруднено положение и с нужда от временна подкрепа в различни области.
По предварителни данни на Националния статистически институт през четвъртото тримесечие на 2021 г.
Въпреки резкия ръст на безработицата в началото на Covid-19 кризата през пролетта на 2020 г., когато в рамките на няколко седмици броят на безработните нарасна до 300 хиляди души, след премахването на повечето ограничителни мерки пазарът на труда започна да се възстановява бързо.
Отминаващата 2021 г. беше поредната важна година за Международната организация на труда (МОТ), поради продължаващата пандемия от COVID-19. Организацията отчита върхове след спадовете, постижения и моменти за размисъл.
Равнището на регистрираната безработица в страната продължи да се понижава и през септември, като достигна нова рекордно ниска стойност от 4.7%, сочат данните от административната статистика на Агенцията по заетостта.
Министерство на труда изготви и публикува последваща оценка на въздействието на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ), която оценява влиянието на приетия през 2016 г. закон и няколкото промени по него през следващите години.
Трудолюбив ли е българинът или обича да се излежава? Тъй като всички културни характеристики са относителни, трябва да направим някои сравнения. Работливостта е сложна величина, която не се мери лесно.
Навлизането на новите технологии все повече променя пазара на труда и бъдещето ни зависи от вида, качеството и нивото на образованието на младите хора.
На 28 и 31 октомври и 1 ноември националната инициатива на българския бизнес, насочена към възраждане на труда като ценност „Гордея се с труда на моите родители”, се провежда в 19 компании, в 9 населени места в страната.