fbpx труд | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

труд

Министерство на труда изготви и публикува последваща оценка на въздействието на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ), която оценява влиянието на приетия през 2016 г. закон и няколкото промени по него през следващите години.
Трудолюбив ли е българинът или обича да се излежава? Тъй като всички културни характеристики са относителни, трябва да направим някои сравнения. Работливостта е сложна величина, която не се мери лесно.
Навлизането на новите технологии все повече променя пазара на труда и бъдещето ни зависи от вида, качеството и нивото на образованието на младите хора.
На 28 и 31 октомври и 1 ноември националната инициатива на българския бизнес, насочена към възраждане на труда като ценност „Гордея се с труда на моите родители”, се провежда в 19 компании, в 9 населени места в страната.
За подобряване на условията на труд в „ МАРКИЗА-ИМ „ ЕООД –София се реализира проект „Безопасни условия на труд” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социа
В Деня на народните будители 12 български компании, с над 8 500 служители, ще отворят вратите си за децата и със специално разработени програми и игри ще им покажат защо трудът на родителите им е важен.
От 21 до 25 октомври се провежда Европейската седмица за безопасност и здраве при работа, която се координира от Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) и се изпълнява от партньорите на кампанията в 28-те държави членки на ЕС и извън него. Европейската седмица поставя акцен
Ако сравним пазара на труда с екосистема, то определено може да кажем, че той не е „екологичен“.
Сивата икономика в България се очаква да достигне 12,9 млн. евро през 2013 г. или 31,2% от прогнозния БВП на страната, сочат данните от доклад на Visa Европа. Това е най-големият дял на сива икономика сред всички 31 европейски държави, включени в проучването.
Първите 50 души от списъка на НАП са придобили общо 117 млн. лв. през 2012 година. 14.3 млн. лева е получил българинът с най-висок доход през миналата година. НАП се позовава данните от получените досега данъчни декларации. На ден той е получавал средно по 65 хил. лв.