труд

28 Март 2011

Програма за прогнозиране на пазара на труда

Министерството на труда и социалната политика набира оферти за разработване на пилотен проект за средносрочно прогнозиране на развитието на пазара на труда и потребностите от знания и умения в България. Дейностите, които се предвиждат да бъдат изпълнени в рамката на проекта са в четири посоки. По...
10 Септември 2010

Безработицата намалява шести месец

Безработицата продължава да намалява за шести пореден месец, макар и минимално. През август тя е 9,14 на сто., съобщиха от Министерството на труда и социалната политика. През август равнището е спаднало с 0,09 процентни пункта в сравнение с юли. Регистрираните в бюрата по труда през месеца са 33...
15 Юли 2010

Безопасни условия на труд - европейска кампания

По данни за Европа до 20% от инцидентите на работното място са свързани с поддръжката на работната среда, а в някои сектори повече от половината от злополуките се дължат на този фактор. Между 10 и 15% от инцидентите с фатален край също могат да бъдат отнесени към недобрата поддръжка. Това показва...
16 Май 2005

Здравословни и безопасни условия на труд

Предотвратяването на професионалния риск и промяна в законодателството на страната в сферата на безопасност и здраве при работа, е важно условия за интегрирането на България в Европейския съюз.
Промените в областта на безопасността и здравето при работа започна с приемане на Закона за...
16 Април 2005

Съвременни изисквания за здравословни и безопасни условия на труд в енергетиката


През последното десетилетие в нашата страна бяха издадени редица законови и нормативни документи относно осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд в работната среда в различните отрасли на промишлеността. В известна степен, тази законодателна дейност предопредели създаването на...
16 Октомври 2004

Безопасен и здравословен труд в строителството

Строителството е един от най-рисковите браншове в икономиката както в България, така и навсякъде по света. Въпреки намаляването у нас на общия трудов травматизъм и броя на трудовите злополуки, завършили със смърт, съответно от 24 795 на 14 764 и от 15 на 13 злополуки със смъртен изход, все пак този...

Страници