fbpx Каква е стойността на доброволния труд в България | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Каква е стойността на доброволния труд в България

По повод Европейската година на доброволченството 2011, екипа на CSR Bulgaria ще направи измерване на стойността на доброволческия труд, положен за тази една година в България и да определи неговия размер спрямо БВП на страната. Подобен тип измервания вече са практика в повечето европейски държави.

Постигнато е споразумение за въвеждането на наръчник на Международната организация на труда (МОТ) относно измерването на доброволческия труд, който е изготвен съвместно с университета „Джон Хопкинс”. Според изследванията на университета, от 37 страни-участници, около 140 милиона граждани се занимават с доброволческа дейност в свободното си време, като техният принос към икономиката е над 400 млрд. щадски долара, равняващи се на 20,8 млн. работни места на пълно работно време.

В България такова измерване се прави за първи път. „Това не означава, че тук доброволчеството е непознато. Тъкмо обратното – България е страна, в която доброволческия труд е много популярен. Огромни социални проекти и кампании се реализират именно благодарение на доброволната помощ на стотици Българи” – твърди изпълнителният директор на CSR Bulgaria Борис Колев – „Просто доброволчеството не е законово регламентирано и никога досега не е отчитано. Ние искаме да направим приблизителна оценка за да покажем, колко голяма е стойността на тяхното отделено време, и колко много значи тяхната помощ за България.”

Схемата, по която ще се извършат изчислението включва събирането на данни за изработения през годината доброволчески труд в часове и определянето на минимално възнаграждение, което доброволецът би получил, ако беше работил срещу заплащане. За да не се преувеличава изкуствено стойността, всички нерегламентирани дейности ще се остойностяват спрямо минималната работна заплата в страната. Накрая на годината ще се получи обща сума на доброволния труд и ще се види, каква е стойността му спрямо БПВ на страната. Колкото повече доброволци се включат в изследването, толкова по-достоверни ще бъдат изходните данни за изследването. Всички, които извършват доброволчески труд могат да се включат и да дадат своите данни на интернет адрес: www.voluntary.bg.