fbpx Безопасни условия на труд - европейска кампания | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Безопасни условия на труд - европейска кампания

По данни за Европа до 20% от инцидентите на работното място са свързани с поддръжката на работната среда, а в някои сектори повече от половината от злополуките се дължат на този фактор. Между 10 и 15% от инцидентите с фатален край също могат да бъдат отнесени към недобрата поддръжка. Това показва колко важна е подходящата поддръжка, вземаща под внимание сигурността и здравето на работещите.
За поредна година стартира европейската кампания за безопасна и здравословна работна среда, в която участват 30 общоевропейски и мултинационални организации. Инициативата е на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) и цели да насочи вниманието към значението, което има поддържането на подходяща работна среда за ограничаване на трудовите инциденти.
През 2010 г. севлиевският завод „Идеал Стандарт – Видима” АД получи наградата „Прометея”, признание за постижения в областта на безопасните условия на труд. Наградата се връчва от най-големия български синдикат КНСБ на работодатели с успехи в хуманизирането на работната среда и опазване здравето на хората. Наградата “Прометея” е учредена от КНСБ през 2007 година, като сред критериите за присъждането й са действащ колективен трудов договор, активен комитет по условията на труд, внедрен стандарт за безопасност на труда, нисък трудов травматизъм, инициативи за прилагане на най-добрите съвременни практики и значителни инвестиции в тази област.