fbpx Лек спад на софтуерното пиратство у нас | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Лек спад на софтуерното пиратство у нас

Лек спад на софтуерното пиратство у нас

През 2010 г. делът на използвания нелицензиран софтуер в България е спаднал с 2 пункта, достигайки рекордно ниско за България ниво от 65%, а загубите за софтуерната индустрия в резултат на пиратството у нас възлизат на 113 милиона щ.д. (в сравнение със 115 милиона щ.д. през 2009 г.).
Очевидно предприетите през 2010 г. мерки и въвеждането на алтернативни превантивни способи за защита на правата върху компютърни програми дават своите резултати, което се отразява благоприятно не само върху намаляване на загубите от софтуерното пиратство, но и очертава една нова тенденция към постепенно нормализиране на софтуерния пазар. Макар и да се доближаваме до средния процент, отчетен за държавите от Централна и Източна Европа – 64 %, все още ни предстои дълъг път в достигането на нивото от 35 % за страните от Европейския съюз.

Що се касае до изследването на обществените нагласи сред потребителите на персонални компютри, то проучването сочи подкрепа за правата върху интелектуална собственост сред 7 от 10 анкетирани лица. Проблемът е, че у мнозина потребители все още липсва разбирането дали най-често срещаните начини за придобиване на софтуер, като свалянето му от Интернет посредством Р2Р мрежи или закупуването на една програма за инсталиране на повече компютри, се считат за легални или не.

Развиващите се икономики са се превърнали в двигател на софтуерното пиратство. Нивата в развиващия се свят са 2.5 пъти по-големи от тези в развитите пазари, а загубите от използването на пиратски софтуер (около 32 млрд. щ.д.) са повече от половината, отчетени като цяло за територията на целия свят.

Facebook коментари