fbpx пиратство | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
В България годишните загуби поради фалшифициране и пиратство се оценяват на 809 милиона лева, което се равнява на 15,5 % от продажбите в 11 отрасъла.
Докато някои потребители активно търсят пиратски софтуер с надеждата да си спестят пари, шансовете компютрите им да се заразят от неочаквани злонамерени програми са едно към три при крайните потребителите и три към десет при бизнеса.
Майкрософт публикува резултатите от първото по рода си изследване, което анализира финансовото отражение на нелицензирания софтуер върху конкурентноспособността на развиващи се икономики като част от глобалната инициатива „Ден на честната игра”.
През 2010 г. делът на използвания нелицензиран софтуер в България е спаднал с 2 пункта, достигайки рекордно ниско за България ниво от 65%, а загубите за софтуерната индустрия в резултат на пиратството у нас възлизат на 113 милиона щ.д. (в сравнение със 115 милиона щ.д. през 2009 г.).