fbpx Специални сайтове за ОП „Конкурентоспособност“ | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Специални сайтове за ОП „Конкурентоспособност“

Специални сайтове за ОП „Конкурентоспособност“

Вече стартираха двете нови интернет страници на Управляващия орган и Междинното звено по Оперативна програма „Конкурентоспособност“.
Новите сайтове - www.opcompetitiveness.bg и www.ibsme.org, са създадени в рамките на проект за публичност и прозрачност на дейностите по Оперативната програма. Управляващият орган – дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в МИЕТ, е бенефициент по този проект, който се осъществява по Приоритетна ос 5 на програмата - „Техническа помощ”.
Новите интернет страници по ОП „Конкурентоспособност” имат еднотипен дизайн, но се отличават по различни цветови схеми. Това допринася за по-лесното и бързо ориентиране на потребителите. Навигацията на сайтовете предоставя улеснен достъп до изчерпателна информация, представена по съвременен начин.

Сайтовете предоставят актуална, изчерпателна и полезна информация на всички, които се интересуват от възможностите за финансиране и развитието на ОП „Конкурентоспособност“. Те дават възможност на потребителите да се абонират за новини и да използват обмен на информация чрез RSS. С цел по-добра обратна връзка с потребителите е предвидена възможност бенефициентите да задават въпросите си на сайта на Управляващия орган в рубриката „Общи въпроси и отговори“. Отговорите на въпросите се публикуват на сайта и се изпращат на потребителя по електронна поща. Осигурена е и възможност за подаване на жалби и сигнали за нередности чрез новите сайтове.