fbpx Създаваме българо-австрийски квалификационни центрове | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Създаваме българо-австрийски квалификационни центрове

Българо-австрийски центрове за квалификация и преквалификация на работници ще създаде социалното Министерство. Това предвижда Работната програма за сътрудничество 2012 – 2013 г. с Федералното министерство на труда, социалните въпроси и защита на потребителите на Австрия. Работната програма между двете ведомства за 2012 – 2013 г. включва области на сътрудничество като заетост и пазар на труда, политика за хората с увреждания, корпоративна социална отговорност и координация на системите за социална сигурност.

България има над 400 австрийски компании, в които са заети над 30 000 служители, което прави държавата най-големия инвеститор в България,. Тези работници са потенциални потребители на услугите, които квалификационните центрове ще предоставят. Предвижда се обучителните институции да имат роля за създаването на клъстър от фирми, проучване на потребностите от обучение, свързване в мрежа на фирми и обучаващи центрове и други.

В Работната програма е заложено и реализирането на проект „Виртуална мрежа за професионално обучение Австрия-България”. Финансирането на дейностите на Виртуалната мрежа ще се осигури от Федерално министерство на труда, социалните въпроси и защитата на потребителите на Австрия. Дейностите по квалификация ще се финансират от заинтересованите фирми. В рамките на проекта ще се разработи интернет страница и ще се обучи екип от български експерти за предоставяне на услуги по квалификационно консултиране.