fbpx Kакви са правата и задълженията ни при дистанционна работа? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Kакви са правата и задълженията ни при дистанционна работа?

Как законът тълкува дистанционната работа и какви са рисковете и ползите за работодателя – темата е акцент в извънредна виртуална среща, организирана от MercerMarshBenefits в България. Юристи и експерти в областта отговарят на въпроси за регламентирането на трудовите правоотношения със служители при “home office” дейност.
Дистанционната форма на работа се въвежда при съгласие между двете страни. Заради пандемията от COVID-19 обаче, се дава възможност работодателят едностранно да поиска това. Подобно право той има само докато е обявено извънредно положение или епидемична обстановка.

Независимо дали става въпрос за извършване на дейност от разстояние, или за надомна работа, работодателят носи отговорност за здравословните и безопасни условия на труд. Съответният закон позволява той лично или негов представител, както и синдикалните организации, да проверят дали безопасните условия на труд са налице, 
Как се регламентира работата от морето и споделените офис пространства, също бе сред темите. Мястото, от което служителят ще извършва работата от разстояние, да е предварително определено и конкретизирано, като е добре това да стане в писмена форма. Липсата на конкретизация може да доведе до много практически проблеми за работодателя. Сред примерите за възникване на казус са увеличеният риск от трудова злополука, по-голяма вероятност за неправомерно разкриване на поверителна служебна информация и затруднена комуникация.

Какви са правата и задълженията ни при дистанционна работа? В същото време Кодексът на труда не урежда изрично въпроса с работа от друга държава. Според законодателят дистанционна работа като правило ще бъде
извършвана на територията на България. Все пак, няма изрична забрана отдалеченото място да
е извън страната. Затова договаряне на дистанционна работа от чужбина не би следвало да се
счита за нарушение на трудовото законодателство,

Дуги тема са онлайн оформянето на документация и цялостни дигитални решения за HR администриране. Двете засягат и въпроса за разходите, които работодателят е длъжен да покрива, докато служителят работи дистанционно.
Как гарантираме защита на данните, когато нямаме пряка видимост? Как се регулира въпросът
с извънредния/нощен труд при работа от разстояние? Има ли максимален/минимален брой
часове за отдалечена работа, който трябва да се заложи при дистанционна работа извън
пандемична обстановка са друга част от засегнатите теми.