fbpx Осигурени са 73 млн. лева за мерки за пазара на труда | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Осигурени са 73 млн. лева за мерки за пазара на труда

За активни мерки на пазара на труда през тази година са осигурени 73 млн. лева като над 90 % от тези средства се използват за субсидирана заетост на хора в неравностойно положение на пазара на труда. Предвижда се до края на годината да се осигури заетост на около 35 000 човека, от които близо 29 000 на нови работни места, уточни той и напомни, че през миналата година 201 000 безработни са започнали работа по заявки на бизнеса в реалния сектор. В страната по заявки на общините се изпълняват 153 регионални програми за намаляването на безработицата. По тези програми до края на годината ще се създадат над 2 000 работни места в дейности като ремонтната дейност на пътища, археологични дейности, озеленяване, предоставяне на социални услуги и др.

Към 29 април Агенцията по заетостта изпълнява договори по 14 схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 629,8 млн. лева, от които 535 млн. лева са финансиране от ЕС, отчете министър Младенов. Той уточни, че за периода януари–април 2011 година в обучение са включени 15 891 лица, а броят на включените в заетост за нови работни места с подкрепата на ОПРЧР е 10 158. От старта на оперативната програма за субсидирана заетост, обучение и квалификация на заети и безработни лица са изплатени 53,9 млн. лв. Новите мерки, които предстои да бъдат отворени през този месец по ОПРЧР са операция „Близо до работа” с бюджет 37 млн. лева, операция „Аз мога повече”, за която са предвидени допълнителни 50 млн. лева, операция „Безопасен труд” с бюджет 70 млн. лева, операция „Вземи живота си в ръце” и операция „Социални иновации в предприятията”.