fbpx Разделното събране на текстилни отпадъци се увеличава | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Разделното събране на текстилни отпадъци се увеличава

В рамките на 1 година са събрани близо 80 000 кг. дрехи и обувки, около 75 000 кг от тях са подготвени за повторна употреба, а над 2 200 кг са подготвени за рециклиране. Това са резултатите от 8 броя специализирани контейнери за текстил на територията на търговски парк „Джъмбо Плаза“ в гр. София, а събраният материал е обработван в производствената база на компанията Текс Тийм в гр. Варна.

Според Плана за кръгова икономика на ЕС на територията на всяка страна-член трябва да бъде създадена система за разделно събиране на текстил с национално покритие, по подобие на други материални потоци като пластмаса, хартия, стъкло и т.н.

През последните 2-3 години няколко общини поставят специализирани контейнери на територията си, но все още в по-ограничени количества и обхват. Разполагането на подобни контейнери на местата на продажба на нови артикули, ритейл паркове или молове е практика в Западна Европа и САЩ, която пилотно се прилага и в България.

„Към момента, по-малко от 1% (около 1000 т/г) от образуваните отпадъци от текстил се събират за последващо третиране в специализирани предприятия. Жизненият цикъл на дрехите в България се ограничава до един потребител – и то за все по-кратко време, коментира още Цветелина Томова, ръководител на проекта.

В рамките на проекта за първи път в България е интегрирано софтуерно решение за управление на системата по събиране на текстил, което позволява проследяването на генерираните количества текстил в поставените контейнери, включително осигуряване на информация за събрано и балирано количество, водене и следене на локациите на контейнерите, подпомагане на логистични решения и внедряване на ефективни маршрути на техниката за събиране на текстила. Внедрени са също поточна линия и телескопична подаваща лента с цел осигуряване на ефективност на сортировъчните дейности, както и оборудване за последваща обработка (пране и сушене) на годния за употреба текстилен отпадък.