fbpx В Попово ще се изгражда модерен и екологичен завод за слънчогледово олио | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

В Попово ще се изгражда модерен и екологичен завод за слънчогледово олио

Нов завод за преработка на сурово слънчогледово олио ще се изгражда в град Попово, Северна България. Инвестицията е на „Агрия Груп Холдинг“, (чрез фирмата си „Кристера“ АД), която е един от водещите производители и търговци на зърно в България и ще се реализира със заем от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) в размер на 35 млн. евро.

В новото преработвателно предприятие за сурово слънчогледово олио ще се използват безотпадъчни екологични технологии, които ще благоприятстват климата чрез производството на възобновяема енергия от отпадъчните люспи на слънчогледовите семена. Проектът, който се очаква да бъде въведен в експлоатация  през втората половина на 2027 г., включва закупуването на железопътни вагони за транспортиране на продукцията до черноморското пристанище на Варна, като по този начин ще бъдат намалени емисиите на парникови газове от автомобилен товарен транспорт.

Общата стойност на проекта се оценява на близо 75 млн. евро като ще създаде и нови работни места и ще насърчи устойчивостта и жизнеспособността на селските райони.

Споразумението е подкрепено от програмата InvestEU, чиято цел е привличането на повече от 372 млрд. евро допълнителни инвестиции през периода 2021-2027 г. Програмата InvestEU привлича инвестиции за политическите приоритети  на ЕС, като зеления преход, конкурентоспособността, иновациите и устойчивата инфраструктура.

„Този проект е от изключителна важност за групата, тъй като създава възможност за съществена диверсификация на търговския оборот, за намаляване на търговските зависимости и за навлизане на нови крайни пазари и дестинации“, заяви изпълнителният директор на „Агрия Груп Холдинг“ Емил Райков. „Паралелно с това този проект има съществено регионално и икономическо значение, тъй като неговото изпълнение ще доведе до създаването на значителен брой нови работни места, ще подобри и оптимизира логистиката по придвижване на суровини и материали, замествайки ги с производствен краен продукт, а също така ще доведе и до значителни икономии от мащаба от финансова и оперативно управленска гледна точка“.