рециклиране

10 Ноември 2017

„Екопак България“ инвестира 200 хил. лв в инициатива за училищата

„Седмица на рециклирането с Екопак“ ще се проведе за първи път в над 50 училища в София. Инициатор е „Екопак България“, водещата, лицензирана от МОСВ организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки. По време на седмицата  вниманието на учениците ще бъде насочено...
14 Септември 2015

Необходимо е по-добро управление на отпадъците

Анализът по отношение на управлението на отпадъците в България показва, че общото количество на образуваните отпадъци в страната следва тенденция към намаляване. Количеството на образуваните производствени отпадъци за периода 2004 г.- 2012 г. е намалял близо два пъти. Те са преобладаваща част от...
26 Май 2015

Екопак отчита успешна година

За поредна година ЕКОПАК затвърди водещата си позиция сред организациите за разделно събиране на отпадъци от опаковки в страната с 42,76% пазарен дял.През миналата година компаниите, които членуват в ЕКОПАК са декларирали 142 680 тона опаковки, пуснати на българския пазар. От тях организацията е...
20 Февруари 2014

Боклукът може да бъде и ценен ресурс

„Стани Awakener” e името на конкурса на Европейската комисия, който цели да бъде популяризиран принципът на вторично използване и повторна употреба на материалите сред младите хора с творчески дух. Конкурсът ще се провежда паралелно в България, Франция, Италия и Литва.В него могат да...
22 Май 2013

Местата за предаване на метални отпадъци рязко са намаляли

Рязко намаление на местата, където могат да бъдат предавани опадъци от черни и цветни метали отчитат от Българска асоциация по рециклиране
Данните от обобщена информация от РИОСВ в страната сочат, че към момента броят на площадките за дейности с отпадъци от черни и цветни метали, които...
13 Май 2013

Биенале на хартиеното изкуство

В навечерието на Европейската нощ на галериите и музеите Софиската градска художествена галерия ще представи изложбата ПОСЛАНИЯ ОТ СВЕТЛИНА, която е част от Биеналето на хартиеното изкуствао 2013. Отриването е на 16 май, четвъртък, от 18.00 часа.
Изложбата е част от проявите на Второто биенале...
25 Юли 2012

Brother получи сертификат Eco First

Инициативите на Brother за намаляване на CO2 емисиите, установяването на постоянна практика за рециклиране, подобряването на работната среда на служителите и програмата за опазване на био-разнообразието са причина компанията да получи Eco First е сертификат. Той е учреден от министъра на околната...
30 Май 2012

Знаете ли че....

- Рециклирането на един тон стомана спестява 40% вода.
- Рециклирането на един тон хартия спестява 32 000 л. питейна вода;
- За производството на малък стъклен буркан с тегло 185гр., от нови суровини са необходими 1,5 литра вода;
- За производството на 200 гр. стомана от нови суровини...
01 Февруари 2012

Зелено производство от Ford

Ford Motor Company се ангажира със значителното намаляване на отпадъците, които образува, както и с редуцирането потреблението на вода при европейското производство. Компанията обяви, че чувствително ще увеличи дела на рециклираните и повторно използвани отпадъци, намалявайки боклука в депата със...
16 Януари 2012

Ще изграждат завод за рециклиране на отпадъци край Созопол

В Созопол ще започне изграждането на завод за рециклиране на битови отпадъци, който ще бъде построен на територията на „Регионално депо за неопасни отпадъци-Созопол”, което се намира в землището на с. Равадиново.
С докладна записка кметът на община Созопол поиска принципното съгласие на...

Страници