рециклиране

20 Февруари 2014

Боклукът може да бъде и ценен ресурс

„Стани Awakener” e името на конкурса на Европейската комисия, който цели да бъде популяризиран принципът на вторично използване и повторна употреба на материалите сред младите хора с творчески дух. Конкурсът ще се провежда паралелно в България, Франция, Италия и Литва.В него могат да...
22 Май 2013

Местата за предаване на метални отпадъци рязко са намаляли

Рязко намаление на местата, където могат да бъдат предавани опадъци от черни и цветни метали отчитат от Българска асоциация по рециклиране
Данните от обобщена информация от РИОСВ в страната сочат, че към момента броят на площадките за дейности с отпадъци от черни и цветни метали, които...
13 Май 2013

Биенале на хартиеното изкуство

В навечерието на Европейската нощ на галериите и музеите Софиската градска художествена галерия ще представи изложбата ПОСЛАНИЯ ОТ СВЕТЛИНА, която е част от Биеналето на хартиеното изкуствао 2013. Отриването е на 16 май, четвъртък, от 18.00 часа.
Изложбата е част от проявите на Второто биенале...
25 Юли 2012

Brother получи сертификат Eco First

Инициативите на Brother за намаляване на CO2 емисиите, установяването на постоянна практика за рециклиране, подобряването на работната среда на служителите и програмата за опазване на био-разнообразието са причина компанията да получи Eco First е сертификат. Той е учреден от министъра на околната...
30 Май 2012

Знаете ли че....

- Рециклирането на един тон стомана спестява 40% вода.
- Рециклирането на един тон хартия спестява 32 000 л. питейна вода;
- За производството на малък стъклен буркан с тегло 185гр., от нови суровини са необходими 1,5 литра вода;
- За производството на 200 гр. стомана от нови суровини...
01 Февруари 2012

Зелено производство от Ford

Ford Motor Company се ангажира със значителното намаляване на отпадъците, които образува, както и с редуцирането потреблението на вода при европейското производство. Компанията обяви, че чувствително ще увеличи дела на рециклираните и повторно използвани отпадъци, намалявайки боклука в депата със...
16 Януари 2012

Ще изграждат завод за рециклиране на отпадъци край Созопол

В Созопол ще започне изграждането на завод за рециклиране на битови отпадъци, който ще бъде построен на територията на „Регионално депо за неопасни отпадъци-Созопол”, което се намира в землището на с. Равадиново.
С докладна записка кметът на община Созопол поиска принципното съгласие на...
03 Юни 2011

20 хиляди души са заети в рециклиращия бранш

Над 2 млрд. лева стокооборот, от които за износ за 950 млн. лв, са реализирали през 2010 г. търговците на отпадъчни черни и цветни метали. Данните са от Българска асоциация по рециклиране (БАР). На територията на страната за извършване на дейности с отпадъци от черни и цветни метали притежават...
22 Октомври 2010

Константин Иванов, координатор за България на природозащитната организация WWF

За околната среда и бизнесът около нея

Замисляте ли се как във вашия офис или предприятие обръщате внимание на околната среда и предприемате ли целенасочени дейности, за да можете реално да допринесете за едно по-чисто общество. С колко сте намалили използването на хартия, например или сменихте ли вече енергоспестяващи крушки, или...
19 Май 2010

124 886 тона отпадъци от опаковки са рециклирани през миналата година

През 2009 г. организациите за оползотворяване преизпълниха целите на своите клиенти, като събраха разделно и предадоха за рециклиране 124 886 тона отпадъци от опаковки. Това сочат данните от одиторските доклади за годишните резултати на БУЛЕКОПАК АД, ЕКОБУЛПАК АД, ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ АД и РЕПАК АД...

Страници