рециклиране

За поредна година ЕКОПАК затвърди водещата си позиция сред организациите за разделно събиране на отпадъци от опаковки в страната с 42,76% пазарен дял.През миналата година компаниите, които членуват в ЕКОПАК са деклар
„Стани Awakener” e името на конкурса на Европейската комисия, който цели да бъде популяризиран принципът на вторично използване и повторна употреба на материалите сред младите хора с творчески дух.
Рязко намаление на местата, където могат да бъдат предавани опадъци от черни и цветни метали отчитат от Българска асоциация по рециклиране
В навечерието на Европейската нощ на галериите и музеите Софиската градска художествена галерия ще представи изложбата ПОСЛАНИЯ ОТ СВЕТЛИНА, която е част от Биеналето на хартиеното изкуствао 2013.
Инициативите на Brother за намаляване на CO2 емисиите, установяването на постоянна практика за рециклиране, подобряването на работната среда на служителите и програмата за опазване на био-разнообразието са причина компанията да получи Eco First е сертификат.
- Рециклирането на един тон стомана спестява 40% вода. - Рециклирането на един тон хартия спестява 32 000 л. питейна вода; - За производството на малък стъклен буркан с тегло 185гр., от нови суровини са необходими 1,5 литра вода; - За производството на 200 гр.
Ford Motor Company се ангажира със значителното намаляване на отпадъците, които образува, както и с редуцирането потреблението на вода при европейското производство. Компанията обяви, че чувствително ще увеличи дела на рециклираните и повторно използвани отпадъци, намалявайки боклука в депата със 70
В Созопол ще започне изграждането на завод за рециклиране на битови отпадъци, който ще бъде построен на територията на „Регионално депо за неопасни отпадъци-Созопол”, което се намира в землището на с.
Над 2 млрд. лева стокооборот, от които за износ за 950 млн. лв, са реализирали през 2010 г. търговците на отпадъчни черни и цветни метали. Данните са от Българска асоциация по рециклиране (БАР).
Константин Иванов, координатор за България на природозащитната организация WWF
Замисляте ли се как във вашия офис или предприятие обръщате внимание на околната среда и предприемате ли целенасочени дейности, за да можете реално да допринесете за едно по-чисто общество.