fbpx Липсва култура за разделно събиране на отпадъци в училищата | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Липсва култура за разделно събиране на отпадъци в училищата

35 училища от цялата страна измериха своето въздействие върху околната среда и извършиха своя Екологичен преглед, като резултатите от него показват, че в едва 32% от тях са разположени достатъчно кошове и контейнери за разделно събиране на отпадъци. Само 29% от учебните заведения посочват, че ученици и учители изхвърлят коректно пластмаса, хартия и стъкло на обозначените за това места.

В рамките на един месец всички участници в инициативата попълниха предоставения въпросник и направиха обективна оценка на своето въздействие върху околната среда. По този начин училищата  определят коя от темите – енергия, вода, биоразнообразие, рециклиране – се нуждае от подобрение и ангажират учители и ученици в изграждането на устойчив модел за образование и поведение.

90% от училищата отговорят с „да“ на въпроса „Чиста ли е училищната сграда“, но Екологичният преглед отчита по-ниски резултати при оценката на училищните площи. 68% ги определят като чисти, близо половината (45%) смятат, че кошчетата са достатъчно, а 65 на сто ги маркират като подходящи за външна среда, достатъчно големи и безопасни.

В рамките на Екопрегледа 46,7% от училищата отбелязват, че имат политика за водата и нейното опазване. В частта с инфраструктурата училищата полагат постоянни усилия, като над 50% използват казанчета в тоалетните за редуциране на използвания обем вода, само в 10% от сградите има капещи кранове, а в 40% се осъществява специален надзор за разхода на водата. С пълно мнозинство учебните заведения потвърждават, че не разполагат с резервоари за дъждовна вода, която да се използва за поливане на растения, и това е цел, към която може да се работи.

Положителни са оценките, що се касае до информираността и отношението на децата, като в 80 на сто от училищата възпитаниците са запознати с проблемите на други държави с водата, а 90% от учениците знаят какво е биоразнообразие и го отбелязват като приоритетно за грижата за околната среда.

Проектът „Влез в зеления кръг“ е съвместна инициатива на Българско движение „Син флаг“ и „Девин“ ЕАД, чиято цел е разширяване на Програма „Екоучилища“ в България и налагането ѝ като основа за устойчиво развитие в училищата. В съответствие с международните критерии в следващите месеци инициативата ще има за цел сертификацията на минимум 20 училища.