fbpx ОП | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Заместник-министърът на иновациите и растежа Надя Христова откри в петък първото обществено обсъждане по новата за България „Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ). Общият й бюджет за периода 2021-2027 г. е 2.14 млрд. лева.
През 2018 г. ще стартира и нова процедура на стойност 15 млн. евро за насърчаване и развитие на клъстерите в страната ни.
„София и Югозападния район са категорични лидери по брой сключени договори в процедурите на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ /ОПИК/ 2014-2020 по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“.
Във Враца днес се провежда първият от поредица информационни дни за представяне на процедура „Енергийна и ресурсна ефективност“ по оперативната програма.
Адв. Биляна Тончева, прокурист на Еко Глоуб ООД
Адв. Тончева, как виждате развитието на българския бизнес в последните години?- Много неща се промениха за последните 20 години и все по-видно е, че фирмите полагат много усилия, за да повишават своята конкурентоспособност.
Проектите на младите фермери ще имат предимство по всички мерки по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Европейската комисия одобри Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 година. Общият бюджет на програмата е 2,9 млрд. евро, от които 2,3 млрд. евро са европейски средства.
Електронно кандидатстване и три крайни срока за подаване на проектните предложения са някои от новите моменти, които ще спестят време и разходи на бизнеса при кандидатстване по процедурата „Подобряване на прои
ПРОЕКТ BG051PO001-2.2.03-0035 „Насърчаване на териториалната мобилност на работната сила в Строителен и технически флот АД – гр.
ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-0069 „Осигуряване на безопасни условия на труд – най-добрият път към успеха на „Булмаркет Шипинг” ЕООД” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа  на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз