ОП

23 Март 2018

Ще се подкрепят клъстерите с 15 млн. лв по ОП

През 2018 г. ще стартира и нова процедура на стойност 15 млн. евро за насърчаване и развитие на клъстерите в страната ни. Това стана ясно от изказването на заместник-министърът на икономиката Александър Манолев, по време на Европейската конференция на TCI` 2018 в София.Той обърна внимание на някои...
24 Юни 2016

София и Югозападния район са лидери по брой сключени договори по ОП

„София и Югозападния район са категорични лидери по брой сключени договори в процедурите на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ /ОПИК/ 2014-2020 по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“. Това съобщи заместник-министърът на икономиката Любен Петров по...
13 Юни 2016

Близо 180 млн. лв. по ОП „Иновации и конкурентоспособност“

Във Враца днес се провежда първият от поредица информационни дни за представяне на процедура „Енергийна и ресурсна ефективност“ по оперативната програма. Процедурата е насочена към малки и средни предприятия и цели постигането на устойчив растеж и повишена конкурентоспособност на...
01 Ноември 2015

Адв. Биляна Тончева, прокурист на Еко Глоуб ООД

Всяка фирма в България би могла да получи европрейско финансиране

Адв. Тончева, как виждате развитието на българския бизнес в последните години?- Много неща се промениха за последните 20 години и все по-видно е, че фирмите полагат много усилия, за да повишават своята конкурентоспособност. Тези, които искат да се развиват и да градят своите...
24 Юли 2015

Проектите на младите фермери ще имат предимство по OП

Проектите на младите фермери ще имат предимство по всички мерки по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Това заяви министърът на земеделието и храните Десислава Танев на официалното откриване на Националния конкурс за Европейската награда за млади фермери 2015, организиран от...
20 Май 2015

Одобрена е Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Европейската комисия одобри Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 година. Общият бюджет на програмата е 2,9 млрд. евро, от които 2,3 млрд. евро са европейски средства. Програмата на България е сред първата половина от програмите на страните-членки, получила одобрение. Екипът на...
15 Май 2015

Електронно кадидантстване по ОП спестява време

Електронно кандидатстване и три крайни срока за подаване на проектните предложения са някои от новите моменти, които ще спестят време и разходи на бизнеса при кандидатстване по процедурата „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „Иновации и...
27 Април 2015

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ BG051PO001-2.2.03-0035
„Насърчаване на териториалната мобилност на работната
сила в Строителен и технически флот АД – гр. Варна – комплекс
от мерки за запазване на заетостта на работещите в дружеството”
 „...
28 Октомври 2013

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-0069 „Осигуряване на безопасни условия на труд – най-добрият път към успеха на
„Булмаркет Шипинг” ЕООД” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа  на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на...
07 Август 2013

По-леки условия за кандидатстване по ОП "Рибарство"

Стартирани са мерки за по-бързо усвояване на схема “de minimis” и средствата от ОП “Рибарство”, заяви зам.-министър д-р инж. Валентина Маринова на среща с представители на Асоциацията на производителите на рибни продукти „БГ ФИШ” в МЗХ. Зам.- министър Маринова изтъкна готовността за партниране с...

Страници