fbpx Одобрена е Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Одобрена е Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Одобрена е Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Европейската комисия одобри Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 година. Общият бюджет на програмата е 2,9 млрд. евро, от които 2,3 млрд. евро са европейски средства. Програмата на България е сред първата половина от програмите на страните-членки, получила одобрение. Екипът на Министерство на земеделието и храните успя за пет месеца да изчисти 426- те забележки по първия изпратен вариант на ПРСР 2014-2020 година. 
 
В този програмен период, съгласно одобрената вече Програма, в подкрепа на бизнеса в земеделието ще бъдат предоставени 1,111 млрд. евро, а 919 млн. евро са предвидени за инвестиции в околна среда и биопроизводство. 750 млн. евро от общия бюджет са насочени към подкрепа за развитие на публичната инфраструктура по подхода „Лидер“.
 
На 14-ти април бе отворена Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, чийто прием продължава до 8 юни включително. Интересът към нея е изключително голям, а заявената подкрепа е значително над бюджета, с който се отвори мярката, което означава, че ще има класиране на проектите и ще има бенефициенти, чиито заявления няма да бъдат одобрени. 
В момента тече процедура за приемане на Наредба по Мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители, която се предвижда да бъде отворена в края на месец юни. До края на годината се планира да бъде отворен втори прием по Мярка 4.1 и да бъде отворена Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.