fbpx район | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

район

Районът, а не цената, вече е ключов мотив за купувачите при избора им на жилище. Обграждащата среда се оказва първият фактор, който клиентите посочват, когато вземат решение за покупка в София.
Имотът получава най-голямо внимание в първите 2 седмици след първоначалното му обявяване за продажба.
През последната една година демонстрирате бързи темпове по приключването на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.
По Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. са инвестирани 1 млрд. 56 млн.
Европейската комисия одобри Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 година. Общият бюджет на програмата е 2,9 млрд. евро, от които 2,3 млрд. евро са европейски средства.
В рамките на Международното туристическо изложение "Планините на България - гостоприемство в четири сезона" в Пампорово бяха обсъдени проблемите и възможностите пред български туризъм.
Проекти за облагородяване на градската среда в гр. София набира Фондация „Моят град“.
Традиционните занаяти и тяхното място в бургаска област ще бъдат обект на обстойна научна разработка, инициирана от местната Регионална занаятчийска камара.
Министерство на земеделието и храните направи промени публикувани в изменение на Наредба №8 от 3 април 2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмезна финансова помощ по мярка 121„Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за Развитие на Селските райони.
Договорите за прилагане и управление на първите 16 одобрени стратегии за местно развитие, които се финансират със средства от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. бяха подписани в Министерския съвет.