fbpx България се разделя на девет туристически района | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

България се разделя на девет туристически района

В рамките на Международното туристическо изложение "Планините на България - гостоприемство в четири сезона" в Пампорово бяха обсъдени проблемите и възможностите пред български туризъм. Форумът бе открит от служебния зам.-министър на икономиката и енергетиката Бранимир Ботев. Акцент в обсъжданията бе възможността туризмът в България да се превърне в целогодишна индустрия, като се намали ефектът от ограниченията на сезонността. В единадесетото издание на борсата участват 64 изложителя юридически лица и 27 общини. Сред гостите има представители на Тексас, САЩ, и Комотини, Гърция.

Ключов фактор за сектора е диверсификацията, която е залегнала в основата на приетата Стратегия за устойчиво развитие на туризма в България до 2030 г., подчерта Ботев. Диверсификация както на туристическите продукти и услуги, които Българя предлага с все по-задълбочен интерес към културно-историческия туризъм, СПА и уелнес и възможностите за балнеолечение, така и по отношение на генериращите пазари. България има вече устойчив тренд над 50% от идващите у нас туристи да са от страните членки на ЕС, бе изтъкнато в обсъжданията.

Представителите на туристическия бранш подчертаха необходимостта от увеличаване на средствата, които правителството трябва да отделя за промоция и реклама на България като туристическа дестинация. Според тях тези средства не трябва да бъдат разглеждани от политиците като разходно перо в бюджета, а като инвестиция в структуро-определящ отрасъл, в какъвто се превърна туризмът. Той генерира огромен приход за страната и осигурява заетост.

Особен интерес предизвика представянето от страна на проф. Васил Маринов от Софийския университет на концепцията за туристическо райониране на България. Проектът е финансиран от МИЕ и е осъществен съвместно с колектив от водещи български научни работници и преподаватели. В проведените срещи, дискусии и от обратната информация от общините, браншовите организации и научните среди е дадена висока оценка за концепцията, по силата на която в България се оформят 9 туристически района със своя уникалност, специфика и водещи видове туризъм. Така на картата на районирането отново се появяват знакови за България райони като Розовота долина и Родопите.

„За мен е необяснимо как в предходните разработки е допуснат подобен пропуск, заяви зам.-министър Ботев. В исторически цивилизационен план свещената за траките планина Родопа е описана още от всички древни автори, а Долината на розите е знакова за България и може би най-познатият от маркетингова гледна точка район в България за цяла Европа, та до Япония, Китай, Америка“, допълни Ботев. Браншът и зам.-министър Ботев се обединиха около решението още следващата седмица районирането да бъде публикуван за обществено обсъждане на сайта на МИЕ. 

Според Института по маркетинг, въпреки лошия в климатично отношение сезон, туризмът ни се развива и от януари до август 2014 г. България е посетена от 5,391 млн. чужденци, което е с 6% повече спрямо същия период на 2013-а. Приходите от международен туризъм в текущата сметка на платежния баланс по данни на БНБ за периода януари-юли 2014 г. бележи ръст от 3,6% в сравнение със същия период на 2013 г. и възлиза на 1,719 млрд. евро.

Институтът по маркетинг посочи, че проблемът в отчетността и диференциацията на различните видове посещения на чуждестранни туристи се дължи на факта, че все по-съществен дял в легловата база, особено по морето, заема т.нар. апарт-хаус строителство. Според Института по маркетинг са необходими спешни изменения в законодателството, ограничаващи възможностите на „апарт-хаус” комплексите да упражняват скрита туристическа дейност, като не плащат дължимите данъци, и по същество затрудняват органите по сигурността да осъществяват контролните си функции.

По време на форума представителите на туристическия бранш очертаха спешни мерки за развитие на сектора у нас. Според тях бъдещото Народно събрание трябва да включи в структурата си Комисия по туризъм с широки правомощия по отношение финансирането на националните реклама, маркетинг и промоции. Спешно да бъде приет Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма. Подчертана бе и необходимостта да се реши статутът на планинските курорти. Участниците във форума се обединиха и около създаването на отделно министерство на туризма в структурата на следващото правителство. Според представителите на бранша увеличението на търговските аташета, които отговарят за туризма в основните партниращи на България страни също ще допринесе за ръст на чуждестранните туристи като назначенията да се извършват на основата на публично-частното партньорство. Друго искане на бранша е и ускоряване на промотирането на България на вътрешния и на външните пазари.