fbpx Влиза в сила мярката 80/20 в туризма | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Влиза в сила мярката 80/20 в туризма

Мярката "60/40 за сектор туризъм става вече 80/20, защото се дават допълнително по 290 лева на заето лице. Тази помощ ще се ползва съвместно с мярката "60/40" и отчита всички специфики на туризма. От мярката могат да се възползват и хора, които са наети от първи юни и не са свързани със сезонния характер на обектите. Отделно се дават 50 млн. лева за хора, наети от бюрата по труда, като всеки работодател ще получава по 610 лева на човек.

До този момент по мярката "60/40" са изплатени около 130 млн. лева, които запазват работата на 150 000 души. Общият брой на заявленията за тази помощ са от 17 000 фирми за около 300 000 души. С новият дизайн на мярката ще обхванем отново 300 000 работни места, като парите за тази мярка ще бъдат около един милиард лева. Тя вече се разширява и в нея са включени зъболечението, балнео и спа центрове, тъканни и кръвни банки, частни детски ясли и детски градини, центрове за професионалната квалификация и други. В следващия тримесечен период няма да има изискване работодателите да са платили данъци и осигуровки за 2020 година. Те обаче трябва да бъдат декларирани като дължими, за да могат след време сумите да бъдат събрани. Общините и общинските предприятия също могат да кандидатстват за помощ по тези мерки,

За хотелиерите и ресторантьорите няма да има изискване да се запазва заетостта на новоназначените служителите, а само изискване за запазване на работното място, защото това работно място ще съществува и следващия сезон, каза Деница Сачева.

160 млн. лв. ще се отпуснат по мярката за наемане на безработни.