fbpx Предложете проект за облагородяване на градската среда | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Предложете проект за облагородяване на градската среда

Проекти за облагородяване на градската среда в гр. София набира Фондация „Моят град“. Основната цел, която си поставя кампанията, е да се даде възможност на гражданите да участват активно в подобряването на условията на живот в техните райони, като дават предложения за начина, по който си представят промяната, посочват местоположението на мястото, което искат да променят, върху картата, дават кратко описание и прилагат снимки, ако са налични.

Следвайки мотото "Твоят град - това си ти!", екипът на фондацията вярва, че във всеки един от насима потенциал и качества да мислии действа като отговорен гражданин,със собствена позиция и визия за промяна. Кампанията е първамалкастъпка, предшестваща осъществяването на смели мечти за големи проекти, защото сме убедени, че във всеки от нас има невероятни идеи, които трябва да бъдат пуснати на свобода.

Фондация "Моят Град" е основана през 2012 г. от млад и енергичен екип от приятели и съмишленици. За цел са си поставили разработване и изпълнение на устойчиви проекти от малък мащаб, които да подобрят функционалността на местната инфраструктура и благоустройство и повишат качеството на средата на живот. До момента имат редица изпълнени проекти за изграждане на детски площадки, въвеждане на система за безопасно пресичане и др.

„В периода от 01.02.2014 до 01.03.2014 г. всеки може да сподели и покаже какво би променил в града, в който е отраснал, в парка, в който се разхожда или по улиците, по които се движи - да предложи идея или да изрази мнение,как Софияда стане още по-добро място за живот." - коментира управителя на фондацията. Повече информация за кампанията на: http://www.mycityfoundation.org/