fbpx Човечеството стана 7 милиарда | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Човечеството стана 7 милиарда

Според последните данни на ООН на 31 октомври 2011 г. населението на Земята ще достигне 7 млрд. души. Преди 2050 г. се очаква то да надхвърли 9 милиарда, а до края на века да стане 10 милиарда.
Сегашните 7 милиарда жители на света ще станат 9,3 млрд. през 2050 г.
Населението на световните градове се увеличава с двама души в секунда. През 2050 г. то ще бъде почти колкото цялото световно население днес. Всяка година през следващите 40 години градовете ще трябва да приютяват по 69 млн. нови жители, което е почти цялото население на Канада и Калифорния.
На градовете се дължат до 70% от глобалното търсене на енергия и емисиите на парникови газове в световен мащаб.
Днес човечеството използва еквивалента на 1,5 планети за осигуряване на нужните ресурси и поемане на отделените отпадъци. Ако се запазят сегашните тенденции, световното търсене на суровини (руди, изкопаеми горива, биомаса, минерали) ще скочи повече от два пъти от 60 млрд. метрични тона днес на 140 млрд. тона през 2050 г. При същия сценарий ще се удвоят и търсенето на енергия, и емисиите на парникови газове.
Днес в света има 550 млн. души на възраст 65 и повече години. До 2050 г. техният брой почти ще се утрои до 1,5 млрд.
Днес в света има 110 млн. души на 80 и повече години. До 2050 г. броят им ще надхвърли 400 млн.
Днес на хората над 65 г. се падат 40% от всички разходи за здравеопазване. Една пета от световното население живее в области, в които водата не достига. Всяка година 1,8 млн. души умират от диарии (включително холера), като 88% от тези болести са причинени от доставки на необезопасена вода и неадекватна хигиена.