fbpx Конференция "Разумно използване на енергията и водата за опазване на планетата" 3-5 юни, НДК, София | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Конференция "Разумно използване на енергията и водата за опазване на планетата" 3-5 юни, НДК, София

Конференция "Разумно използване на енергията и водата за опазване на планетата" 3-5 юни, НДК, София

Под мотото „Разумно използване на енергията и водата за опазване на планетата” Виа Експо ще организира международна конференция и изложба.

Форумът ще бъде място за обмен на идеи и иновативни практики в областта на:
енергийната ефективност - намаляване на енергопотреблението, интелигентно строителство, когенерация, мерки за повишаване на енергийната ефективност в сградния фонд
управление на водните ресурси - рационално използване, пречистване, инвестиции в инфраструктура, събиране и третиране
отпадъци - рециклиране и намаляване на количеството им.

Холандия като световен лидер в развитието и прилагането на екологични практики и ноу-хау е фокус – страна. В рамките на изложбата ще има Колективно участие на холандски фирми, реализирано със съдействието на Икономическия отдел към Посолство на Кралство Нидерландия в България, Нидерландското партньорство в управлението на отпадъците и Нидерландското партньорство в управлението на водите.

В периода, когато лозунгът на ЕС е 20% от производствота на енергия да е от ВЕИ, е време да помислим как да намалим вредните емисии на останалите 80%, базирани на изкопаемите горива. Такава задача си е поставила Световната асоциация за децентрализирано производство на енергия (WADE). На конференцията нейният изпълнителен директор Дейвид Суит ще бъде модератор на сесията “Децентрализирана енергия. Когенерация” и ще запознае аудиторията с най-новите тенденции и постижения в тази област. Като лектори са поканени експерти от България, Австрия, Германия, Холандия, Дания, Финландия, Ирландия, Чехия, Франция, Белгия, Великобритания.

За повече информаця: http://www.viaexpo.com/