fbpx Бизнесът е против създаване на помещение за спортни дейности във фирмите | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Бизнесът е против създаване на помещение за спортни дейности във фирмите

БТПП проведе анкетно допитване сред членовете си във връзка с промени в проект на ЗУТ (Законопроект за изменение и допълнение на Закон за устройство на територията), с които работодателите се задължават да осигурят поне едно помещение за спортни дейности и санитарни помещения.

Преобладаващата част от участващите в проучването смятат, че не е необходимо да се извършват изменения, след като и сега има действащи разпоредби в тaзи област.
Доминиращо е мнението сред ръководителите на фирмите, че с изготвените промени няма да се повлияе върху по-широкото практикуване на спорт у нас. Малко на брой на тези, които считат, че със законови промени може да се разшири спортуването сред заетите лица. Спортът е въпрос на лично желание, като всеки работник и/или служител сам избира подходящите начини за възстановяване на работоспособността и преодоляване на умората. Бизнесът се обединява най-вече около три мнения, че разпоредбите са спорни, че са необходими данъчни облекчения за фирмите, които покриват разходите за изпълнение на разпоредбите, и че въвеждането на тези разпоредби ще увеличи цените на стоките и услугите, които предоставят фирмите.

Анкетираните са на мнение, че всеки работодател сам трябва да преценява дали да инвестира в подобни помещения, като се въвъде стимулираща политика /данъчни облекчения или др./ Те смятат, че спортът при работниците и служителите в предприятията зависи изцяло от личното им желание, като всеки има различни потребности за вид спортуване.