fbpx Софтуерна компания награди млади таланти | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Софтуерна компания награди млади таланти

Софтуерна компания награди млади таланти

Софтуерната компания Сирма Груп Холдинг даде две от наградите на победителите в Националния конкурс „Млади таланти” 2011. В състезанието взеха участие 24 екипа.
Компанията има сериозни традиции в подкрепата си за образованието, което е сред най-важните й приоритети още от създаването и. През последните години тя участва в редица образователни инициативи, съвместно с държавни институции, неправителствени и бизнес организации. Подразделението Сирма Медия е първото българско издателство на мултимедийни учебници, енциклопедии и други книги, а неговият екип е създател на концепцията за „Класната стая на бъдещето“, която ще промени изцяло начина, по който учениците възприемат знания. Сирма Медия участва и в проекта „План за действие за ИКТ – подкрепа за ученето през целия живот”, който е финансиран от Европейската комисия, чрез програмата за учене през целия живот. Компанията е водещ партньор в шестата работна група по проекта „Информационни и комуникационни технологии за ученето през целия живот“.

Наградените от Сирма проекти са „Интерактивните физици филми“, в научна област Естествени науки, разработен от Даниел Цветков и Александър Лалев от НПМГ „Акад. Л. Чакалов”, гр. София, както и „ARISTOTELUS – интернет-приложение за управление на мрежово пространство“ в научна област Комуникационни и информационни технологии, разработен от Александър Арамов и Божимир Маринов от ПМГ „Акад. Иван Гюзелев”, гр. Габрово.