fbpx Според изследване, русенци се притесняват за икономиката в общината | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Според изследване, русенци се притесняват за икономиката в общината

Според изследване, русенци се притесняват за икономиката в общината

За 21 % от населението в Община Русе животът се променил в положителна посока след приемането на България в Европейския съюз през 2007 г. Това е сравнително нисък дял на фона на проведените през последните три години аналогични регионални изследвания, като се има предвид, че общината е една от най-големите в страната, с традиционно висок икономически потенциал, а граничното разположение до друга държава-членка на ЕС се вързприема като неоспорим плюс.

Данните са от представително социологическо проучване, направено съвместно от Гражданско движение „ДНЕС” и агенция „ЕСТАТ”. 43 % от русенци, отговарят утвърдително на въпрос за това дали Русе е добро място за живеене. На фона на факта, че определящите Русе като „добро място за живеене” са малцинство, особена важност придобива индикаторът за основните проблеми в общината. В челото на тази своеобразна класация стои състоянието на икономиката в региона (48 %). На следващите места са проблемите с общинската инфраструктура, озеленяване и благоустройство (34 %), социално-икономически проблеми (20 %), чистота и сметосъбиране (15 %), местна администрация и управление (10 %), други инфраструктурни проблеми (7 %), транспорт, трафик и организация на движението (6 %).
Помолени да изберат най-належащият за решаване проблем, интервюираните съставят следната подредба: безработица - 32 %; нисък стандарт на живот - 24 %; ниски заплати и пенсии - 23 %; здравеопазване - 8 %; инфраструктура - 4 %;

Факт е, че огромната част от новите работни места са в сферата на търговията и услугите, а тези сектори по традиция осигуряват сравнително ниско заплащане, при отсъствие на бонуси и социални придобивки. Русе е своеобразен „първенец” по новопостроена търговска площ в търговските центрове от нов тип - т.нар. МОЛ-ове. На практика, високата степен на безпокойство на русенци от безработицата е тъкмо заради липсата на достатъчно на брой добре заплатени и с висок статус работни места в общината.
В допълнение към определянето на местната икономика като най-важния проблем, респондентите дават твърде ниска оценка за икономическото състояние на общината („среден” 3,32). Оценката по-ниска, в сравнение с измерената през април 2008 г. („добър” 3,66).

Висока е и критичността към политическото представителство. 46 % от изследваните лица реагират със силен негативизъм при определяне на степента, в която местните политици представляват интересите на обществото. Недоволните са 67 %