fbpx Производители казват, че цените в магазина стигат до 40%-50% повече | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Производители казват, че цените в магазина стигат до 40%-50% повече

От Федерацията на независимите синдикални организации в хранителната промишленост посочиха на среща в Министерство на икономиката, че според сигнали на техни членове съществува голяма неравнопоставеност между българските производители и тези от чужбина, и се дава сериозно предимство на вносните стоки за сметка на родното производство. От друга страна, според тях, се наблюдава нарастване на цените на стоките от производител до магазина с 40%-50%, а в някои случаи дори до 100%, което трябва да бъде обект на проверка от контролните органи. От федерацията посочиха, че следва да се намерят механизми, чрез които да се насърчи изкупуването на българските стоки, както и контролните органи да следят по-задълбочено неравноправните клаузи в договорите за доставки, които се сключват с търговските вериги и които ощетяват малките търговци.

От бранша заявиха още, че се надяват държавата да ускори работата си по подготовка на новата нормативна уредба, в това число и за увеличаване на глобите при констатирани нарушения в магазините и търговските вериги и за усъвършенстване на контролните механизми. Представителите на бранша и синдикалните организации коментираха като сериозна пречка  за развитието на отрасъла разделянето на компетенциите между различни институции, което затруднява добрата координация и ефективна подкрепа от страна на държавата

В заседанието участваха представители на Министерството на земеделието, Министерството на транспорта и съобщенията, Комисията за защита на конкуренцията, синдикати, водещи сдружения и асоциации в сектора, както и представители на едни от най-големите търговски вериги в страната.