fbpx Иновациите ще са основата на следващия програмен период | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Иновациите ще са основата на следващия програмен период

Иновациите ще са гръбнакът на следващия програмен период, каза министър Делян Добрев по време на откриването на Третото издание на Международна конференция "Индустрия и иновации 2012". Той допълни, че енергийната ефективност на предприятията също не е за подценяване, защото страната ни е на пето място в Европа по енергийна неефективност. Третият приоритет през следващия програмен период за ОП „Конкурентоспособност“ ще бъде подкрепата на производство и износ на продукти с висока добавена стойност. Министърът каза, че част от общата сума за иновации ще бъде под формата на ваучерна схема за фирмите. Когато фирмата вземе ваучера, тя ще отиде точно в това научно звено, което ще може да направи нещо полезно за компанията.
С промените в Закона за насърчаване на инвестициите се осигурява конкурентно предимство на секторите с висока добавена стойност. В рамките на две години фирмите ще могат да получат обратно от държавата 17.4% от разходите си за човешки ресурси. Основното предизвикателство пред фирмите от ИТ сектора е подборът на все повече и по-добре подготвени млади хора. Заедно с представители на бизнеса и МОН се обсъждат възможностите за увеличаване на приема на студенти по компютърни специалности. През 2012 г. са връчени седем сертификата клас А и Б на български и чужди инвеститори, докато през изминалата година броят им е едва четири.