fbpx Обучение на мениджъри подпомага български компании, търгуващи с Япония | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Обучение на мениджъри подпомага български компании, търгуващи с Япония

Специалната програма за обучение на ръководни кадри на Европейската комисия открива нови възможности за износ за българските фирми, търгуващи с Япония и Корея. От „Делойт България“ координират подготовката на документите за кандидатстване и консултират компаниите, които искат да се възползват от тази възможност за развитие на бизнес в двата далекоизточни пазара.

Япония и Корея са съответно шестият и деветият най-крупeн търговски партньор на ЕС и предлагат широк набор от възможности за европейските предприятия. Въпреки това, поради значителните различия на бизнес практиките в тези две страни в сравнения с Европа, техните пазари са истинско предизвикателство за европейските предприятия.

Целта на програмата е да предостави на мениджърите на европейските компании, и в частност на българските, знания и умения, необходими за преодоляване на бизнес, езиковите и културните бариери, за да търгуват успешно на японския и корейския пазар. Тя дава на участващите предприятия конкурентно предимство, като им предоставя необходимите инструменти и насоки за успех в Япония и Корея.

Програмата се състои от 45-седмична интензивна програма за обучение на ръководни кадри от Европа.

1100 ръководители на европейски компании са участвали в Програмата на Европейската комисия за обучение на ръководни кадри от старта й през 1979 г. По-късно 65% от тях са заели ръководни позиции в своите компании. Оборотът на компаниите, които са участвали в ЕТП, се е удвоил в рамките на десет години след завършване на програмата.

Новият цикъл на ЕТП започва този месец.