fbpx Мениджъри | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Най-големите предизвикателства за близо 90% от бизнес лидерите в световен мащаб са управлението на компаниите им в постоянна среда на промяна.
Само 50% от бизнес лидерите в световен мащаб споделят, че се чувстват добре обучени да ръководят хора.
Технологиите и турбулентните бизнес условия извеждат на преден план вече много по-млади лидери.
Близо 73% от изпълнителните директори по света очакват спад в глобалния икономически растеж през следващите 12 месеца.
Ръководителите на центрове за разработка в технологичния и финансовия сектор с най-висока абсолютна стойност на годишна фиксирана заплата. ​Това отчитат от Българската асоциация по executive search според последно проучване през октомври 2022 г. Начело на класация
Пандемията е ускорила експоненциално нуждата от меки умения сред мениджърите и вместо традиционните методи за наемане все по-необходимо е да се възприеме холистичен подход, способен да оцени кандидата цялостно и да идентифицира онези личностни черти, които наистина могат да добавят стойност към пози
След трудната за бизнеса 2020 година, се наблюдава сериозен ръст на търсене на топ и среден мениджмънт позиции по метода на директен подбор през 2021 г. - оборотът е с 46% по-висок в сравнение с предходната година.
COVID-19 доведе до по-слабо търсене на мениджъри на високи позиции в почти всички сектори у нас. Изключение правят единствено IT и аутсорсинг индустрията, където броят на отворените управленски позиции остава голям. Такива са наблюденията на агенцията за подбор на персонал HRS България.
Според 52% от мениджърите на компании, които са направили значителни инвестиции и са открили нови работни места през последните четири години, инвестиционният климат в България е добър, а една трета от тях го определят като отличен.
Мнозинството от българите смятат, че в бизнеса трябва да има повече жени на ръководни позиции. 84% от жените споделят това мнение. Същевременно 44% от анкетираните жени смятат, че няма достатъчно дами на ръководни позиции.