fbpx Две са най-големите предизвикателства пред топ мениджърите днес | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Две са най-големите предизвикателства пред топ мениджърите днес

Най-големите предизвикателства за близо 90% от бизнес лидерите в световен мащаб са управлението на компаниите им в постоянна среда на промяна. „Гъвкавост и способност за реакция при постоянна промяна“, както и „адаптиране на бизнеса към вътрешни реорганизации“ са двата отговора, които събират най-много гласове в мащабно проучване на световния HR лидер Adecco Group. То е проведено сред над 1500 топ мениджъри на компании, които управляват над 500 служители. 

Необходимостта от адаптиране към все по-широко налагащата се практика за хибридна или отдалечена работа, както и темата за привличането и задържането на служители са следващите две предизвикателства, за които бизнес лидерите не се чувстват подготвени.

Промяната в последните години се налага поради редица причини – работа в Ковид среда, смяна на бизнес приоритети и последствията след Ковид, изразяващи се в “новото нормално“ – работа от дистанция, дигитализиране на процеси, изнасяне на функции в център за споделени услуги или работа в глобални екипи. Тези предизвикателства изискват формиране и отработване на нови умения от страна на мениджърите като по-добро планиране (например на срещи, ресурси, процеси), по-добра координация и управляние на екипи. Елементите на новата среда вече получават и своите дефиниции в професионалните среди.

Ако досега широко популярни бяха пристрастията по пол, възраст, религия и пр., сега се появи “пристрастие по близост“ (proximity bias). В новата реалност се установи, че по навик за един мениджър се оказва по-лесно да работи с човек, който е близо до него физически, който присъства в срещата на живо и съответно мениджърът има несъзнателна склонност да пренебрегва служителя онлайн. Промяната в този смисъл, не е само гръмки думи и планирани реорганизации и стратегии, а процес, който ежедневно засяга всички нива в организацията и изисква усвояване на нови умения и нови работни навици. 

Изследването показва, че в тази среда на промяна лидерите все повече се отдалечават от своите екипи и служители и задържането на служители става глобален проблем на компаниите. Навлизането на нови технологии и инструменти като Chat GPT допълнително карат служителите да се чувстват несигурни, както в своите компетенции, така и за своето работно място.

В тази среда ефективното лидерство е от решаващо значение за успешното развитие на всяка компания. „Трябва ясно да си дадем сметка, че никой не се е родил научен да управлява промяната и успешните лидери досега, не са непременно успешни лидери утре. Затова се изисва практически опит и специализирани обучения на всички нива в компаниите, независимо дали става въпрос за малки или големи организации“, коментира Надежда Василева, изпълнителен директор на Adecco България.

„Ние съветваме работодателите да фокусират върху това как лидерството ще помогне на служителите не само в настоящите им роли, но и в бъдеще. Външно валидирана и призната квалификация, както и препоръки от участници, преминали дадено обучение са мощни стимули за вдъхновяване на служителите.“, допълва Мария Янева, мениджър „Бизнес развитие“ на LHH България, бранда на Аdecco Group, специализиран в обучения и коучинг за мениджъри. „Изключително полезни са конкретните насоки за промяна на навици и изграждане на умения чрез казуси и задачи за себепознание. Това помага участниците да предизвикат себе си като оценят своя опит отстрани и същеврменно се отворят да споделят и обменят полезни практики с другите участници. “, добавя тя.