fbpx "Летният капитал" на Варна реализира над 1 млрд. лв. през миналата година | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

"Летният капитал" на Варна реализира над 1 млрд. лв. през миналата година

Институтът за пазарна икономика (ИПИ), в партньорство с Община Варна, представи актуален икономически профил и траектория на развитие на Варна под заглавие „Варна – град на знанието” (2020 г.).

Варна е най-големият икономически център в Северна България с произведена продукция от над 10 млрд. лв. за 2018 г. Морската столица разполага с чудесна образователна инфраструктура, традиционно привлича таланти и успешно преориентира икономиката си към по-високата добавена стойност, стъпвайки на дигиталните умения и развойната дейност в корабоплаването, информатиката и медицината.

Три са специфичните особености на Варна, които формират динамиката и потенциала на местната икономика:

  • „Летният” капитал на морската столица се реализира през туризма, като поне 820 хил. чужденци гостуват на община Варна в рамките на годината (данни за 2019 г.) и оставят в града над 1 млрд. лв.;
  • Силното образование на Варна и постоянният приток на млади хора са вероятно най-важното предимство на града. Близо 30 хил. са студентите в морската столица – разпределени в 6 университета, а размерът на „висшата” икономика е над 450 млн. лв.;
  • Преплитането на наука и бизнес е третият ключов фактор, който оформя потенциала на общината. В направленията медицина, информационни технологии, транспорт и корабоплаване развитието на местния бизнес се среща със засиления интерес сред младите хора в съответните направления на висшите училища и привличането на чуждестранни студенти.

В траекторията на развитие на Варна са представени някои от ключовите проекти и инициативи за общината. Сред водещите са:

  • Развитието на новата Индустриална зона Варна, която е създадена в партньорство с Община Аксаково, и има потенциала да се превърна в една от най-големите индустриални зони в страната;
  • Партньорството между висшите учебни заведения и научни институти в местността „Малка чайка” и обособяването на Квартал на иновациите покрай Варненското езеро. Кварталът, стъпвайки върху научната инфраструктура на града, дава огромна възможност за развитие на индустриални и експериментални научно приложни изследвания в най-перспективните сфери пред морската столица – медицина и здравни грижи, информатика и компютърни науки, транспорт и корабоплаване;
  • Оформянето на нов образователен кампус по инженерни и точни науки, в основата на който ще е новата сграда на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон” – една от най-големите и успешни гимназии в страната. Отворена е възможността за партньорство с висшите учебни заведения и големи технологични компании за изграждането на технологична академия в рамките на образователния кампус.