fbpx Ръководителите на центрове за разработка в технологичния и финансовия сектор са с най-високи заплата | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Ръководителите на центрове за разработка в технологичния и финансовия сектор са с най-високи заплата

Ръководителите на центрове за разработка в технологичния и финансовия сектор с най-висока абсолютна стойност на годишна фиксирана заплата.

​Това отчитат от Българската асоциация по executive search според последно проучване през октомври 2022 г.

Начело на класацията в абсолютна стойност на годишна фиксирана заплата са Ръководителите на центрове за разработка, аутсорсинг или споделени услуги. Тук попадат компании основно в технологичния бранш, както и финансов и сектор на услугите.

Месечните заплати на лидерите на тези компании често надминават нива от 16 000 лева, след данъци.

Отчетлива е разликата със следващия сегмент, в който сме обобщили данни за Управител/CEO на търговска компания – те получават около 14 000 лева чисто на месец.

Директор на Завод/мениджър на завод е една от най-търсените роли през последната година в резултат на промяната на макроикономическата среда и геополитическата ситуация, които доведоха да редица бизнес решения в посока преместване/разширяване на производства, скъсяване на веригите на доставка и заместване на чужди ръководители с локални експерти.

Тук ножицата е доста широка – възнагражденията стартират от 6-7 хиляди лева и могат да надминат нива от 14 хиляди лева чисто на месец. Интересно в търсенето на тези роли е, че често те са новосъздадени за организацията. Елементът на развитие на нов бизнес налага търсене на допълнителна ефективност, подобрения или нов поглед върху съществуващия оперативния модел.

Актуализиране на профила и стратегическо позициониране при финансовите роли

При финансовите роли се наблюдава най-голям стремеж към актуализиране на профила и търсените компетенции, както и затвърждаване на стратегическото позициониране на ролята. Наблюдаваме повече фокус върху дългосрочно планиране, базирано на работа със сценарии, модели за анализ на данни, трансформиране и автоматизиране на процеси. Средното месечно възнаграждение е със сериозен скок като достига/надвишава 5400 евро чисто на месец.

Показателен за затвърждаването на Финансовата роля като стратегически партньор на бизнеса е фактът, че заплащането надскочи нивото на традиционно по-високите заплати на ИТ директори.
Възнагражденията на Търговските директори нарастват по-отчетливо в последната година като често изпреварват в заплащането ЧР директори, които обичайно са по-търсени и ръстът на възнагражденията им е по-осезаем. При Търговските роли ключов елемент от възнаграждението е бонусната част, обвързана с продажбите, така че в годишен аспект разликите са допълнително подчертани.

Търсене на все по-стратегически умения при маркетинг ролите

Маркетинг ролите, подобно на Финансовите, показват търсене на все по-стратегически умения – визионерство, създаване на бранд, препозициониране. С развитието на технологиите и смяната на поколенията, фокусът беше върху по-тактически, дигитални роли. Сега отново имаме нужда от стратегически, широкоспектърни роли, чиято основна цел е търсене на нов подход към нова аудитория, която комуникира по нови канали и с нови послания. В отговор, хората които видяхме за този тип позиции са с възнаграждения около 9 200 лв. чисто, като ножицата тук е по-тясна.

При ръководителите на Верига на доставки, въпреки турбуленцията и комплексността в последните години, търсенето и, съответно нивото на възнаграждение изостават. В последните месеци и занапред очакваме ясен акцент и тенденция към модернизиране и разбирането за тяхното ключово място в организацията.

Бонуси за резултати

Освен възнагражденията, ключов е бонусът за резултати. За повечето функциите около 20-25%, за лидерските роли 30-35%. Своето значение запазват участие в собственост, пенсионно или живото-застраховане и други придобивки с по-дългосрочен характер. Но все по-често, дори на тези нива, са дискусиите относно гъвкавост на работното време, продължителност на почивката и семейна грижа.

Вярваме, че настоящите и предстоящи кризи ще карат компаниите да продължат да търсят липсващи или нови компетенции, практики и опит чрез наемането на по-висок калибър професионалисти. Ролите, които най-много отразяват тази нужда са в операции, верига на доставки, маркетинг и финанси, а стандартно ще продължи и търсенето на ЧР и търговски роли.