fbpx Време ли е за нова нормативна уредба за работата „хоум офис“? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Време ли е за нова нормативна уредба за работата „хоум офис“?

Европейският парламент планира да защити правото на служителите да преустановяват работните си задължения извън работното време. Очаква се Европейската комисия да предложи законодателен акт, който позволява на работещите с цифрови устройства да ги изключват извън работно време. Онлайн проучване, проведено от Eurofound, установи, че 37% от заетите лице са започнали работа от вкъщи по време на пандемията. Проучването показа, че COVID кризата разкри огромния неизползван потенциал за гъвкава работа.

Броят на хората, които са преминали към работа от разстояние, е различен в отделните страни, достигайки повече от половината от работещото население в Белгия, Дания, Люксембург и Холандия, и 60% във Финландия. 

Страните от Северна и Западна Европа обикновено са по-бързи в дигитализацията на работните места и въвеждането на правната инфраструктура, която е позволила плавно преминаване от единия трудов режим към другия. В тези страни културата на работа, базирана на проекти с висока степен на автономност и отговорност на служителите, е по-подходяща за работа от разстояние, отколкото твърдо работно време и строг надзор. Според евродепутатът Петър Витанов „Разликата между служебния и личния живот се разми и една трета от тези хора, които работят надомно, се оплакват, че им се налага да работят повече от максимално определените 48 часа на седмица. Много често работници и служители се превръщат в обект на експлоатация.“

Защитен ли е обаче работодателят, когато служителите преминат в режим на „хоум офис“?

„Остава неясно кое точно е работното място на служителя – заяви д-р Мария Титопулу, зам. управител на ЛОТ-КОНСУЛТ в ефира на БНР – Не можем да измерим дали работникът спазва разписанията, които са в съответствие с все още действащата наредба за работното време, почивките и отпуските. Знаем, че всеки работник работи с един физиологичен режим на труд и почивка, но дали този режим отговаря на действителността, дали не е само на хартия? Проблем е, ако се открие при тези замервания несъответствие, примерно незанулен контакт, за чия сметка е отстраняването на това несъответствие? Ако стане трудов инцидент, каква е тънката разлика между това дали той е трудов, или битов?“

Още през октомври експертите по здраве и безопасност от ЛОТ-КОНСУЛТ изготвиха специални мерки и започнаха оценка на риска на работното място в „хоум офис“ режим. Досега са направени оценки на работните места на над 300 служители на различни компании. Това е свързано и с измерване на параметрите на работната среда – микроклимат, осветеност, шум, електробезопасност.

Посещенията на домовете на служителите бяха съобразени с всички продивоепидемиологични мерки, така че служителите на компаниите да бъдат максимално защитени. Реално оцененият риск на работните места осигуряват на работодателите изпълнението на изискванията за безопасност при работа в „хоум офис“. Проявената грижа от страна на работодателите за безопасността и здравето на служителите показва високата култура и осъзнатост в момент, в който липсва нормативна рамка и разпоредби за казуси, които са ежедневна практика.

Съгласно българското законодателството, работодателят следва да  проверява: дали се поддържа пода чист в помещението, в което работи служителя, отговаря ли работното му място на наредбата за безопасност при работа с видеодисплей, разполага ли с работна маса, бюро, използва ли стабилен и ергономичен стол, има ли осигурено достатъчно пространство за безопасно изпълнение на другите задължение, каква е осветеността на хоум офиса и т.н. Това задължение е затруднено от необходимостта проверките да се правят в домовете на служителите. При неизпълнение обаче, работодателят носи административно наказателна отговорност. 

Освен психичното здраве на работещите, има много други неща, които крият опасности и следва да им бъде обърнато специално внимание. Става въпрос за новата нормативна  уредба, която до някаква голяма степен да отразява новата реалност. Истината е една – от една година трудовият свят работи по нов начин. И нищо не ни подсказва, че този нов начин и работа от разстояние, ще бъдат прекратени след края на пандемията.