fbpx Бавария - динамичният икономически юг на Германия | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Бавария - динамичният икономически юг на Германия

Бавария - динамичният икономически юг на Германия


Бавария е най-южната и най-голяма федерална немска провинция с площ от
70 548 кв. м. Тя е разделена на седем административни
района - Горна и Долна Бавария, Швабия, Горен Пфалц, Горна, Долна и Средна Франкия, в които живеят 12 млн. души. Благодарение на далновидната икономическа и структурна политика тези райони са самостоятелно функциониращи. Всички са запазили културната си идентичност и са развили специфични стопански отрасли. Въпреки своята уникалност, Бавария е неразделна част от Германия и европейската култура. Целта на баварското правителство е държава със силни политически институции и развита икономика. И в същото време това не бива да противоречи с нейните отговорности и задължения към Германия и Европа.

 

Природа и гледки, които спират дъха, богата кул-тура, интересни традиции и безброй възможности за туризъм и свободното време. Това е животът в Бавария - пъстър и многообразен. Свободната държава е известна с възможностите и гостоприемство, които привличат туристи от цял свят.
Приказни замъци, примамливи градини за отмора, в които сервират бира, вкусни баварски специалитети, Октоберфестът, романтични пътеки, езера, разнообразните обичаи, историческите фестивали и културни събития са само част от атракциите, които предлага тази държава. Като кръстопът между Източна и Западна, Северна и Южна Европа, Бавария е "белязана" от влиянието на средиземноморската култура. Философията за живота на местните хора се съдържа в принципа "Живей и остави другите да живеят".
Бавария е не само прекрасно кътче за живот, но и много добро място за бизнес. Това е един от най-развитите и силни икономически региони в света.

Динамичният германски юг, както често наричат Бавария, би могла
да заеме сериозно място в Европейския съюз, ако беше самостоятелна държава на Стария континен
т

С брутен вътрешен продукт от над 386 млрд. евро през 2004 г. тя превъзхожда 19 от 25-те страни-членки на Съюза. Бавария e на шесто място в ЕС след Франция, Великобритания, Италия, Испания и Холандия. Приходът на глава от населението е над 31 хил. евро, което е значително повече от средния както за Германия, така и за Европа.
През последните десетилетия Бавария се оформя като съвременна и развита индустриална държава. Дейността на големите международни компании като Siemens, BMW, Audi, EADS, adidas-Salomon и MAN, многобройните малки и средни предприятия, процъфтяващите занаяти и секторът на услугите, формират баварската икономика. В нея просперират съвременни производства, обе-щаващи научни разработки, търговски компании и корпорации със световно значение. Като Силиконовата долина на Европа, както я наричат, Бавария има репутация на център за високи технологии. Средният бизнес е сърцето на баварската икономика.Икономически център с бъдеще

Едва ли има друга провинция във Федерална република Германия, чиято икономика да се е променила през последните десетилетия толкова радикално, колкото баварската. С предимно развито селско стопанство в миналото, Бавария се превръща в модерна индустриална и ориентирана към услугите държава. Въпреки че днес тя все още е основният производител на храни за Германия, селското стопанство представлява едва 1% от БВП на страната. Около 32% от брутния вътрешен продукт на провинцията, изчислен за
336 млрд. евро, идва от индустрията.
67% от дейностите са в сектора на услугите. В никой друг отрасъл заетостта не се е увеличила така, както в тази сфера. Делът на хората, които работят в областта на услугите в периода 1990 -1999 г. нараства от 52 на 60%. Значителен ръст се отбелязва в браншове като консултанстки услуги, инженерство и архитектура.

Високи технологии

В началото на новия век научноизследователската дейност в Бавария е една от най-интензивно развиващите се в цял свят. Високите технологии са широко застъпени в икономиката на провинцията, като се започне от информационните и телекомуникационни технологии, биотехнологиите и генното инженерство, модерните технологии в енергетиката, медицината и в областта на опазване на околната среда и се стигне до въздухоплаването и космическите технологии.
Благодарение на сериозната и постоянна политика, която насърчава науката и технологиите, Свободната държава се обособява като световен център на научни изследвания. Бавария спокойно може да гледа с увереност към бъдещето в тази иновативна област. По програмата за действие (програма, която насърчава бизнеса и цели обединяване на усилията на бизнес и наука) около
2,9 млрд. евро, идващи от приватизацията в публичния сектор, ще бъдат инвестирани в следващите няколко години в научни изследвания, заетост, социално благополучие, опазване на околната среда, образование и култура. Други 1,4 млрд. евро ще се вложат във високи технологии.

Генно инженерство|

В момента 493 лаборатории и институти за генно инженерство работят в Бавария. Повечето от тях (68%) се намират около Мюнхен.
96 на сто от всички учреждения са изследователски лаборатории. Основни иституции, в които действат такива лаборатории, са университетите и Изследователският център в Мюнхен, университетите във Вюрцбург, Ерланген-Нюрмберг, Регенсбург, както и Маск Планк Институт в Мартинсрид и др.
Целта на новата изследователска асоциация за фундаментални методи в генното инженерство (Research Association for Fundamental Methods of Genetic Engineering (FORGEN) е да бъде форум на коопериране между учени от различни изследователски учреждения. Обикновено те работят върху надеждността на генните вектори и развитието на нови животоспасяващи ваксини. Баварският изследователски фонд подкрепя асоциацията с 2,6 млн. евро в първата и с 3,8 млн. евро във втората фаза.

Производство

Индустриите обособяват значителен сектор в баварската икономика. БВП, експортът, заетостта и услугите са силно зависими от индус-триалното производство. През 1999 г. заетите в 8223-те предприятия са около 1,19 милиона. Общият оборот за тази година е
222,3 млрд. евро, от които 84,1 млрд. евро са от износ. По този начин експортната квота достига 38 % в сравнение със средната за Германия, която е 34 %. Почти 19 на сто от всички заети в немските индустрии в отделните браншове, работят в Бавария. Те представляват около 15% от цялото население на страната.
Бавария е европейски и световен център на електрониката, радио и телекомуникациите, електроинженерството и авиацията.
Свободната държава играе важна роля в областта на машиностроенето, производството на автомобили и части за тях. В Бавария динамично се развиват относително малки производства в сферата на текстила и облеклото, керамика и стъкло. Федералната провинция е известна и със своята издателска дейност, както и с производството на детски играчки, кожарската и хранително-вкусова промишленост.
Фактът, че средните предприятия преобладават в Бавария, оказва стабилизиращ ефект за икономиката. 95% от целия бизнес в немската провинция са представители на малките и средни предприятия. Те осигуряват заетост за 52% от всички работещи в държавата.
Ролята на индустрията за икономическия растеж и за заетостта е от изключително значение за всички региони на Свободната държава. Във всяка административна област в Бавария делът на заетите в областта на производствата надвишава средния за Германия дял. Най-индустриализираната област е Горна Франкия. След нея се нареждат Средна Франкия, Горен Пфалц, Швабия,
Долна Бавария, Долна Франкия и Горна Бавария.

Строителство

Строителната индустрия е вторият по големина отрасъл след производството. Тя е сериозен фактор за развитието на баварската икономика. През 1999 г. броят на заетите в 15 500-те фирми е приблизително 186 хил. души. Общият оборот на компаниите се равнява на 17,3 млрд. евро.
Средните предприятия са гръбнакът на строителната индустрия в Бавария. 72 на сто от работещите са в малки и средни фирми.

Държава на предприемачите

В Бавария се полагат големи грижи за развитие на предприемачеството. Броят на хората, които се занимават с частна дейност достига 685 хил. души през 2002 г., като 11,6% от лицата със самосоятелен доход са работили в собствени фирми.

Експорт
Износът на Бавария бележи най-голям ръст сред всички останали федерални провинции, като за 2004 г. достига рекордните над 110 млрд. евро. От 1993 до 2002 г. той се е удвоил. 25% от износа се реализира от малките и средните предприятия и почти половината от експортните стоки са предназначени за страните от ЕС. Останалата част е насочена към други чуждестранни пазари. Особено динамично се развива износът за страните от Средна и Източна Европа.

Заетост

В момента Бавария е единствената федерална провинция, която регистрира чувствителен напредък по отношение на заетостта. От 1997 г. до сега са разкрити над 250 хил. нови работни места. С квота от 6,9% Бавария е на второ място по справяне с безработицата след Баден Вюнтенберг с 6,1 на сто, въпреки заселването след 1993 г. на 400 хил. граждани от други федерални провинции и на почти 100 хил. временно приходящи от новите източни провинции. Близо половината от баварците имат постоянна работа и това е най-високото постижение в Германия.

Бъдещето

Разширяването на ЕС на Изток, преходът към технологично високоразвито индустриално общество, демографското развитие, както и моментната икономическа слабост в Германия са предизвикателствата, които очакват Бавария в близко бъдеще. В този смисъл Свободната държава е силно зависима от федералната политика и правителствените решения. Преселническата вълна е един от проблемите, с които ще трябва да се справи немската провинция. На Северна Бавария оказват влияние граничната ситуация с областите за специално насърчаване, като Тюрингия и Саксония, и големият брой заселници от новите източни провинции. В същото време в Източна Бавария съществува проблем с нископлатените чешки граждани.
Въпреки тези предизвикателства обаче, Бавария е доказала, че е страна на динамично развитие и именно тя ще бъде федералната провинция, от която ще тръгне новият подем на Германия.
Защо да инвестирате в Бавария?
Едно неповторимо място в Централна Европа
Бавария е център на търговията между Западна и Източна, Северна и Южна Европа. В нея се намират едни от най-важните европейски бизнес центрове и компании със световно значение.

Главен път към Централна и Източна Европа

Бавария играе изключително важна роля в развитието на германските бизнес отношения със страните от Централна и Източна Европа. През последните няколко години тя е посредник между Изтока и Запада. С разширяването на ЕС на Изток Бавария се превръща в сърце на европейската икономическа област с 445 млн. потребители, като предлага на компаниите сигурно място, в близост до нови пазари.

Съвременна енергетика, модерни транспортнни и телекомуникационни инфраструктури

Първокласната бизнесориентирана инфраструктура в Бавария може да отговори на нуждите на всеки инвеститор.
Висококвалифицирани и мотивирани служители
Компетентността на работещите идва от комбинацията на добро образование и практика. Много малко са местата в света, където се работи и произвежда толкова качествено, както в Бавария.

Надеждни партньори

Световните бизнес играчи и добре работещата мрежа от малки и средни фирми в индустрията, търговията и услугите превръщат Бавария в държава на конкурентни доставчици, платежоспособни потребители и надеждни партньори.

Високи технологии с бъдеще

В национален и световен мащаб Бавария е лидер в областта на новите технологии - информатика и комуникации, биотехнологии и генно инженерство, енергетика и опазване на околната среда. Бавария е благоприятно място за компаниите в сектора.

Помощ за потенциални инвеститори

Факт е, че Бавария отговаря на запитванията на фирми, заинтересовани да инвестират в държавата, със специфична информация и консултации.

Сериозна икономическа политика

Баварската икономическа политика окуражава бизнеса - "Нови продукти, нови фирми, нови пазари". В световен мащаб непрекъснато променящите се конкурентни пазарни условия налагат една дългосрочна стратегия, насочена към партньорства с бизнеса.

Facebook коментари