fbpx Образованието все по-свързано с бизнеса | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Образованието все по-свързано с бизнеса

Образованието все по-свързано с бизнеса

„Подобряването на връзката между бизнеса и образованието е заложено в редица от предприетите промени в училищата, тъй като ролята на компаниите е изключително съществена в светлината на подготовката на младите хора за реализация на пазара на труда. С подобна насоченост са и част от реформите във висшето образование. Целта е да осъвременим системата и да я приспособим към потребностите на живота ни днес”, заяви Милена Дамянова, народен представител и председател на Комисията по образование и наука към Народното събрание, на работна закуска, организирана от Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ) на 26 април 2016 г. в София Хотел Балкан.

„Безспорно е, че съвременното образование е фундаментът на бъдещото развитие на икономиката и просперитета на обществото. Затова за нас като бизнес лидери е важно да се информираме за политиките, приоритетите и конкретните стъпки, предприемани от институциите, както и да даваме своята обратна връзка”, каза при откриването Ираван Хира, председател на БФБЛ.

Това е втората среща на общността на отговорния бизнес с Милена Дамянова. Първата се проведе преди година, а поводът бе проектозаконът за предучилищно и училищно образование, внесен от Дамянова. Днес тя отчете основните акценти в приетия вече Закон, който влиза в сила на 1 август тази година – кариерно ориентиране в ранна възраст, развиване на съвременни умения и компетенции като предприемачество, финансова грамотност и т. нар. „меки умения”, профилирана и професионална подготовка, прилагане на принципа „парите следват ученика”. По отношение на Закона за професионалното образование и обучение са необходими съвместни усилия с бизнеса за въвеждането на дуалната система, подчерта Дамянова и направи преглед на инициираните промени в Закона за висшето образование, част от които също целят да подобрят връзката му с пазара на труда.

В последвалата дискусия бизнес лидерите зададоха редица въпроси, свързани с делегираните бюджети, липсата на квалифицирани учители, нуждата от професионално образование, дуалното обучение, възможностите за стаж сред студентите и качественото образование за всички деца.

В съответствие с мисията си да ангажира ключови фигури от обществения живот за позитивна социална промяна БФБЛ организира серия от срещи с представители на институциите. Стремежът е да се улесни партньорството между тях и големите компании, опериращи на българския пазар. 

Facebook коментари