Мобилен оператор работи по екологична устойчивост

GLOBUL и консултантите от denkstatt България ще си сътрудничат с цел оператора да ограничи въздействието от дейността си върху околната среда в рамките на дългосрочната стратегия за устойчиво развитие GLOBUL Green.

GLOBUL е първата компания в България, която ще ползва услугите на консултант, за да интегрира опазването на околната среда в своята бизнес-стратегия и отделните дейности на фирмата, за да постигне измерими промени.

Приоритет на компанията ще бъде въвеждането на ефективна система за управление на бизнес процесите, които имат въздействие върху околната среда. За тази цел, операторът планира въвеждането на международния стандарт ISO 14001, който залага изисквания и препоръки към системата за управление на околна среда с цел измерване, документиране и намаляване въздействието на компанията върху природата.

Моля коментирайте