fbpx Внасяме повече от Европа | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Внасяме повече от Европа

Износът на България за Европейския съюз намалява през януари спрямо същия период на предходната година с 4,6% по данни от Националния статистически институт. Основните търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция и Франция, които формират 66.7% от износа за страните - членки на ЕС. Най-значително нарастване се наблюдава в износа за Кипър и Португалия, докато най-голям спад е регистриран при стоките, изнесени за Люксембург и Белгия. През март 2012 г. износът за ЕС се увеличава с 1.8% спрямо същия месец на предходната година и надвишава 2.0 млрд. лева.

Вносът на България от ЕС за периода януари - март 2012 г. се увеличава с 8.9% спрямо същия период на предходната година и надвишава 6.6 млрд. лв. по цени CIF. Най-голям ръст е отчетен при вноса от Кипър, Естония, Нидерландия и Португалия, а най-голямо намаление - при вноса от Малта и Финландия.

През март 2012 г. вносът на България от страните - членки на ЕС, нараства с 12.1% спрямо същия месец на предходната година и е на стойност над 2.5 млрд. лв. по цени CIF.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за периода януари - март 2012 г. е отрицателно и възлиза на 1 229.7 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е в размер на 921.7 млн. лева.

При износа на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през първите три месеца на 2012 г. в сравнение със същия период на предходната година най-голям ръст е отбелязан в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход”, а най-голям спад - при износа от сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)”.

При вноса от ЕС най-голям ръст е отчетен в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн”, а най-голям спад - в сектора „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход”.