fbpx Сериозен ръст на брутния вътрешен продукт през второто тримесечие | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Сериозен ръст на брутния вътрешен продукт през второто тримесечие

Водеща снимка
Да

Сериозен ръст на брутния вътрешен продукт през второто тримесечие

През второто тримесечие на 2021 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 9.6 % спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 0.4 % спрямо първото тримесечие на 2021 г. според сезонно изгладените данни. Това показват експресните оценки на Националния статистически институт (НСИ). БВП в номинално изражение достига 31 085.5 млн. лева.

Реализираната добавена стойност през второто тримесечие на 2021 г. е 26 974.5 млн. лeвa.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление с
80.2 на сто, което в стойностно изражение възлиза на 24 932.3 млн. лева. През второто тримесечие на 2021 г. бруто капиталообразуването е 5 844.4 млн. лв. и заема 18.8 процента относителен дял в БВП, посочват от НСИ.

Външнотърговското салдо е положително.

През второто тримесечие на 2021 г. спрямо предходното тримесечие БВП по сезонно изгладени данни нараства с 0.4 %. За същия период брутната добавена стойност нараства с 0.2 %.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през второто
тримесечие на 2021 г. причина за регистрирания икономически ръст по сезонно изгладени данни спрямо предходното тримесечие е увеличението на крайното потребление с 2.5 % и на бруто образуването на основен капитал с 0.6 %.