fbpx устойчивост | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

устойчивост

Докато 88% от компаниите са наясно с предизвикателствата, пред които се изправят днес, само 6% са напълно уверени в способностите си да предвидят и реагират на бъдещи сътресения.
Опаковъчната индустрия е поредният сектор, повлиян сериозно от дигиталните технологии и в нея добавянето на интелигентност и свързаност вече е факт.
 Зелените иновации в пивоварния сектор у нас спомагат за подобряване на устойчивото развитие и еко-отпечатъка на индустрията. Благодарение на модернизацията в пивоварните предприятия в страната, за последните 20 г.
Според новото проучване на Goodyear „ThinkGoodMobility“ 81.6% от поколението на хилядолетието биха искали да притежават автомобил, който отговаря на техните лични условия за технологично ниво, устойчивост и у
GLOBUL и консултантите от denkstatt България ще си сътрудничат с цел оператора да ограничи въздействието от дейността си върху околната среда в рамките на дългосрочната стратегия за устойчиво развитие GLOBUL Green. GLOBUL е първата компания в България, която ще ползва услугите на консултант, за да и