fbpx Под 50% от организациите очакват да постигнат целите за декарбонизация до 2030 г. | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Под 50% от организациите очакват да постигнат целите за декарбонизация до 2030 г.

Половината от мениджърите вярват, че промяната на инфраструктурата към декарбонизация се ускорява в техния регион, една четвърт от мениджъри от седем основни индустриални групи смятат, че напредъкът е „твърде бавен“. 29% вярват, че напредъкът е „координиран“, а 31% го описват като „ориентиран към целта“.

Това показва доклад „Siemens Infrastructure Transition Monitor 2023: The Great Divide on the Path to Net Zero“, който дава важна информация за дебата за  трансформацията на инфраструктурата. Данните са събрани чрез глобално проучване с участие на 1400 мениджъри от 22 държави, както и чрез задълбочени интервюта с бизнес ръководители и експерти.

Проучването се основава на убеждението, че промяната на инфраструктурата трябва не само да доведе до декарбонизация, но трябва да има и положително въздействие отвъд това. Второ, че по-интелигентната интеграция на инфраструктурата е задължителна, за да повлияе върху промяната. И накрая, че трябва да се предприемат спешни действия с максимална скорост, за да се избегнат катастрофални глобални последици.

Промяната не се случва достатъчно бързо на регионално (държавно) ниво

Въпреки ускоряването на инфраструктурния преход е необходим по-бърз напредък на регионално (държавно) ниво, за да се постигне свят с ниски въглеродни емисии. Енергията е ключов приоритет, тъй като почти три четвърти от глобалните емисии на парникови газове идват от производството, използването и транспортирането на енергия. По-малко от 10 % вярват, че техният регион (или страна) е в „напреднала, напълно интегрирана и пълномащабна“ фаза по отношение на основните енергийни цели на прехода.

Според McKinsey, за декарбонизиране на световната енергийна система ще са необходими приблизително 275 трилиона щатски долара за извършване на дълбоки промени в производството, разпределението и потреблението на електроенергия. 

Декарбонизацията е конкурентно предимство за градовете

Градовете играят важна роля в борбата с изменението на климата. Според проучването половината от анкетираните (51%) вярват, че лидерството в декарбонизацията е конкурентно предимство за един град. Декарбонизирането на мобилността, включително мрежите на обществения транспорт и търговските и частните превозни средства, е с висок приоритет, когато става въпрос за намаляване на емисиите. 45 % от анкетираните смятат, че техните градове са постигнали напредък в насърчаването на използването на обществен транспорт. Въпреки това, според проучването, 44% вярват, че приватизацията на обществения транспорт може да ускори декарбонизацията. По отношение на осъществимите политики за мобилност, 46% от ръководителите смятат, че електрическите автомобили трябва да станат по-рентабилни от превозните средства с двигатели с вътрешно горене чрез субсидии или данъчни кредити. Най-голямата пречка пред широкото навлизане на електрически превозни средства в момента е липсата на инфраструктура за зареждане.

Само 40 % от организациите очакват да постигнат целите за декарбонизация тази година

Компаниите са подложени на натиск да декарбонизират своите бизнес модели, активи и инфраструктура. Според доклада почти половината (47 %) от организациите вече имат цели за емисии от Обхват 1 и Обхват 2. Само 40 % обаче смятат, че е вероятно да постигнат целите си за следващата година и едва 44 % очакват да постигнат целите си за 2030 г. Докладът предполага, че има връзка между доверието в перспективите за растеж на компаниите и доверието в целите за декарбонизация.

Друга важна област за компаниите са сградите. Само 37 % от респондентите класифицират своята компания като „зряла“ или „напреднала“, когато става въпрос за подобряване на енергийната ефективност на системи и сгради; когато става въпрос за електрификация и/или декарбонизация на отоплението и охлаждането, този дял пада до 30%. Все пак има надежда, че компаниите могат да използват иновативни решения за подобряване на ефективността и устойчивостта на своите сгради без мащабно ново строителство, но този процес трябва да се движи по-бързо.

Технологии и дигитализация за ускоряване на прехода

Докладът посочва, че технологиите и цифровизацията са ключови лостове за успешен инфраструктурен преход. Очаква се те да имат най-голямо въздействие върху декарбонизацията, ефективността на ресурсите и благосъстоянието през следващите три години. Ключовите технологии, които биха могли да имат най-голям положителен ефект, включват управлявани от AI прогнози и автоматизация, виртуална и разширена реалност и 5G мобилни мрежи.

Според почти половината от респондентите цифровизацията има значителен или огромен потенциал за подпомагане на напредъка в енергийната ефективност (48%), производителността (46%) и декарбонизацията (45%) в техните организации.