fbpx 31 български дружества влизат в класацията ТОП 500 най-големи компании в ЦИЕ за 2022 г. | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

31 български дружества влизат в класацията ТОП 500 най-големи компании в ЦИЕ за 2022 г.

500-те най-големи играчи на пазара в ЦИЕ показват увеличение на оборота, нетната печалба и работната сила. Общият оборот на всички 500 компании се е покачил с 39,8% до 1,1 трилиона евро, а обобщената нетна печалба се е увеличила с почти 46,5 % до 54,745 млн. Това показва 15-то годишно проучване за 500-те най-големи компании в Централна и Източна Европа. Класацията "Кофас ЦИЕ Топ 500/Coface CEE Top 500".

На първо място по представителство сред държавите се класира Полша (със 166 представени компании), следвана от Чехия (77), Румъния (60), Унгария (54), а на 5-то място са България и Словения (31). Оборотът на България се е увеличил с 69,9 %, а нетната печалба е нараснала с 59,8 %. Комуналните и обществени услуги бяха най-доминиращият сектор, с дял от 32% по отношение на оборота и 39% според броя на дружествата.

“Гордея се, че присъствието на български компании в класацията ЦИЕ Топ 500 нараства с всяка следваща година. В сравнение с 2021 г., през 2022 г. видяхме, че броят на българските дружества в класацията се е увеличил с повече от 20%, и достигна общо 31. Повечето от новите участници в класацията са публични или частни компании, свързани с търговия или разпределение на електроенергия. Убеден съм, че броят на нашите местни предприятия ще продължи да се увеличава с всяка следваща година и да оказва още по-голямо влияние върху икономиката на Централна и Източна Европа“, коментира Пламен Димитров, управител на Кофас България.

Полша е начело, а автомобилният сектор забавя темповете си

PKN Orlen остава начело, като значително затвърждава позициите си с 111% увеличение на оборота, сравнено с 52% увеличение през предходната година. Други компании като чешката RWE (2-ра), мултинационалната петролна и газова компания MOL Hungary (3-та), унгарската MVM Energetika (4-та), чешката Skoda Auto (5-та), търговската верига Jeronimo Martins Polska (6-та) и полската енергийна компания PGE (7-ма) запазиха позициите си спрямо предишните класации. Всички те отбелязаха по-висок оборот през 2022 г., а компаниите за търговия с електроенергия като RWE и MVM дори отчетоха трицифрен ръст на приходите. За разлика от тях – автомобилният сектор този път беше по-слабо представен в топ 10.

Някои компании изпревариха своите конкуренти и се оказаха по-успешни от миналата година. В тази група попадат предимно дружества, които се възползваха от продължаващия скок на цените на суровините, като тези, занимаващи се с търговия и пренос на топлинна и електроенергия, например българската ТЕЦ Марица Изток 2 (139-то място), която се изкачи с 256 места, благодарение на увеличение на оборота със 199%.

Промени в челната тройка

Трите ключови сектора, представени от най-големите дружества в региона, продължават да представляват значителен дял от генерираните приходи с почти 58%. Този път обаче водещата група сектори се промени. Рязкото покачване на цените на суровините доведе до скок в оборота на дружествата, произвеждащи и търгуващи с енергия. Поради това, секторите на комуналните и обществени услуги, както и на минералите, химикалите, петрола, пластмасите и фармацевтиката отбелязаха най-голям ръст на оборота през 2022 г. (с 64,1% и 60,9%). Цените на селскостопанските стоки и на различни други производствени фактори също рязко се повишиха.

Секторът на минералите, химикалите, петрола, пластмасите и фармацевтиката отново е водещ в класацията CEE Top 500. Той отбеляза най-голям скок в нетните печалби (+100,5%), тъй като повишаващите се цени на петрола и природния газ предоставиха възможности за генериране на печалба чрез вдигане на маржовете при по-ниска стойност за рафиниране, въпреки продължаващите предизвикателства.

Секторът на комуналните услуги и общественото обслужване се изкачи от четвърта на втора позиция, благодарение на изключителния ръст на приходите (+64,1%). В сравнение с предходната година, този сектор увеличи представителството си в настоящата класация с цели 15 участници, което е най-голямото увеличение сред всички сектори.

Въпреки че автомобилната и транспортната промишленост остава сред водещите сектори, тя е изправена пред предизвикателства, включително намалено търсене поради пандемията и нарушения във веригите за доставки, което води до намаляване на приходите, въпреки известен ръст на оборота и печалбата. Индустрията остава доминираща в четири държави: Чешката република, Унгария, Румъния и Словакия.

“Ако външноикономическата ситуация също се подобри, пътят към възстановяването ще бъде ясен и страните от ЦИЕ отново биха могли да отчетат темпове на растеж, съответстващи на техния потенциал. Въпреки това, корпоративната ликвидност може да бъде засегната от някои предизвикателства. С края на мерките за подкрепа вече се увеличиха случаите на корпоративна несъстоятелност и те вече надхвърлиха нивата отпреди пандемията, поради влошаването на макроикономическите условия", допълва Ярослав Яворски, Главен изпълнителен директор на Кофас за ЦИЕ.