fbpx Проучване: Липсва възможност за кариерно развитие | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Проучване: Липсва възможност за кариерно развитие

38% от мъжете и жените между 19 и 40 години в България смятат, че няма достатъчно отворени работни позиции в сферата, в която искат да се развиват.  Това сочат резултатите от проучване, проведено от платформата за кариерно ориентиране NEXTSTEP.bg, което оценява нагласите на хората, търсещи възможности за по-добра професионална реализация. Изследването е проведено в първото тримесечие на 2021 година и включва въпроси, свързани с приоритетите и очакванията на съгражданите ни в трудоспособна възраст.

Освен липсата на достатъчно отворени работни позиции, другата сериозна пречка пред кариерното си развитие е трудността да приложат на практика информацията, с която разполагат. Наблюдава се съществена разлика в цялостната нагласа към най-сериозните предизвикателства между двете изследвани възрастови групи: 19 - 25 и 26 - 40 години.

Докато младежите до 25 години трудно се ориентират сред морето от информация по темата, при мъжете и жените в по-зряла възраст на преден план излиза проблемът, че не получават достатъчно подкрепа от близките и колегите си.

Според резултатите от проучването, което обхваща 232 човека, хората между 19 и 40 години считат за най-ценна подкрепата, чрез която получават достатъчно изчерпателна информация.

Вторият най-важен критерий е свързан с условието да бъдат предоставени конкретни насоки, свързани с кариерното развитие. Най-малка част от изследваните лица (29%) отдават важност на препоръките от близки и познати.

Най-релевантните сфери на подкрепа, припознати от участниците в анкетата, са свързани с темите кариерни интереси, управление на времето, меки умения (в т.ч. комуникация, критично мислене, креативност), мотивация и самоувереност. Приоритетната цел и за двете изследвани възрастови групи е сходна – да учат нови неща и да надграждат уменията си (94%). На следващо място се нареждат отговорите „Да се развивам като професионалист“ и „Да постигна финансова независимост.