HeRMeS® подпомага управлението на човешките ресурси

В серията, в която ви срещаме с компании, които работят с българската система за управление на човешки ресурси HeRMeS®, днес ви представяме екипа на Спортен тотализатор. Вижте в долното видео какво споделят те и как системата улеснява работата им. През април тази година, системата навърши 20 години на българския пазар. Тя осигурява на компанията точност, бързина и гъвкавост при управлението на служителите. А по-долу представяме един от модулите, който най-често намира приложение, а именно  - „ПOДБОР”

МОДУЛ „ПOДБОР”

Модул “Подбор” администрира и управлява процесите по наемане и подбор на кандидати за вакантните места в организацията, като едновременно с това съхранява и систематизира цялата информация за получените кандидатури.

Избирането на най-подходящия кандидат е цялостен процес, в който трябва да се планират и координират серия от стъпки – от идентифицирането на вакантното място, организирането на всички фази на процеса и назначаването на новия служител.

ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ:

» Създаване на конкурси и вакантни места с изисквания към кандидатите, срокове за подаване на документи и детайлни разходи за провеждането на подбор.
» Поддръжка на разнообразни начини за кандидатстване, които се използват в процеса по подбор на нови служители.
» Съхранение на електронна автобиография на кандидатите, включваща информация за: образования, умения, сертификати, професионален опит и др.
» Възможност за прикачване на неограничен брой външни файлове към една електронна автобиография.
» Поддръжка на множество кандидатури за един човек във връзка с различните вакантни места, за които е кандидатствал.
» Изпращане на обратна връзка за представянето на кандидата на отделните стъпки по подбор, чрез имейл.
» Връзка с модул „Изпитен център”, позволяващ използва- нето на електронни тестове за оценка на уменията на кандидата.
» Възможност за генериране и одобрение на оферта за работа към кандидати, успешно преминали подбора.

 

МОДУЛ „ПOДБОР”

SELF SERVICE ПРОЦЕДУРИ:

Заявка за ново вакантно място
» Мениджърите на екипи имат възможност да заявят необходимостта от подбор на нови служители.
» Заявката подлежи на одобрение от ръководители от по-високо ниво и в резултат от него автоматично се създава вакантно място.
» Запазва се пълна история на процеса на одобрение, включително и коментарите, които поставят отделните участници.

Оценка от комисия
» При назначаване на комисия/екип по подбор, нейните членове имат достъп до автобиографиите на кандидатите.
» На всяка стъпка от подбора членовете на комисията могат да поставят формализирана оценка и коментари за представянето на кандидатите.
» При положителна оценка от повечето членове на комисията, кандидатът автоматично може да премине на следващата стъпка за подбор, без да е нужна намесата на специалист „Човешки ресурси“.

Свободни позиции
» Служителите в организацията са информирани за обявените в компанията вакантни места и имат възможност да кандидатстват за тях през Self Service.
» Кандидатите могат да прилагат като прикачени файлове актуална автобиография, мотивационно писмо, новоnпридобити сертификати и др.
» Всеки служител може да проверява за кои вакантни места е подал кандидатура.

Одобрение на предложение за работа
» Създаденото предложение за работа към кандидат се визуализира в Self Service в одобрен от клиента формат, който включва както данните от офертата, така и снимка на кандидата.
» Ако предложението за работа е към вътрешен кандидат, в Self Service формуляра могат да бъдат визуализирани и други данни за оферирания служител (назначение, заплата, стаж и др.)
» Генерираното предложение за работа подлежи на одобрение от определени ръководители в организацията, като стъпките на одобрение могат да бъдат повече от една.
Възможност за интеграция с кариерния уеб сайт на организацията. Това позволява на външните кандидати да кандидатстват за обявени вакантни места и да попълнят сами своята автобиография.

 

Facebook comments