fbpx Умните градове | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Умните градове

Внедряването на Smart Сity системи при управлението на градската среда многократно увеличава ефективността и скъсява времето за реакция от страна на местните власти и администрация в кризисни ситуации.

Една от ключовите компетенции в управлението на умните градове са системите за интелигентен транспорт. Те улесняват мобилността на гражданите чрез по-добра информация и оперативна ефективност. Smart Mobility на Шнайдер Електрик позволява наблюдението с камери, центърът за спешни повиквания 112 и контролът на пътния трафик да бъдат свързани и да обменят информация в реално време. Това от своя страна ускорява намесата на властите и подобрява координацията между различни звена, управлявани традиционно самостоятелно. Засеченото чрез камерите събитие може да бъде отразено и реакцията по него да започне мигновено, като данните автоматично се прехвърлят към службите, чиято намеса е необходима.

Така трафикът в града може да бъде изтеглен с цел избягване на натоварен район, а градският транспорт може да бъде навременно пренасочен при катастрофи. Същевременно пътната и медицинска помощ ще бъдат изпратени на мястото на инцидента без закъснение. Още повече – изполването на интелигентна система за управление на трафика ще позволи автомобилите на Бърза помощ, Полиция и Пожарна и аварийна безопасност да се движат с приоритетна зелена вълна паралелно на специалния им режим на движение.

Към общата Smart City система могат да бъдат прибавени данни от електроразпределението и водоснабдяването, което да разшири кръга от наблюдавани събития и направи управлението на средата още по-ефективно. „Градовете и сега разполагат с всички данни, просто никой не ги обединява в обща система, която да позволи цялостно управление на събитията,” коментира Георги Лазаров, мениджър бизнес развитие в Шнайдер Електрик. „При спиране на тока например, в центъра за градска мобилност не знаят колко време ще отнеме отстраняването на аварията. Такъв проблем не би съществувал при обединено управление на информационните потоци,” продължи той.

Умните градове са резултат от дългосрочна визия и ангажимент за ефективност, устойчивост и ориентация към гражданите. Smart City е система от системи – електроразпределение, водоподаване, мобилност, умни обществени услуги, умни здания и жилища. Тя обединява постъпващите данни от широк кръг източници и позволява взимането на решения чрез използване на интегрирана платформа за управление.