В българската част на Дунава има моруна

На връх деня на Дунав – 29 юни – екип от експерти на WWF улови малка моруна, излюпила се тази пролет. Двайсет сантиметровата рибка е хваната край с. Ветрен. После специалистите го измериха, претеглиха и маркираха, след което го пуснаха обратно в реката. Рибката върна надеждите на специалистите, че има моруни в българския участък на реката и че се размножават. Експертите изследват есетрите от миналата година и за пръв път успяват да хванат следата им. Методът за улов на есетри за изследвания беше демонстриран пред журналисти само ден преди успешното пускане на мрежите.

Древните видове са на над 200 млн. години и когато са се появили на Земята все още динозаврите са господствали. В Дунав са живели 6 вида есетри – моруна, пъструга, руска есетра, шип, атлантическа есетра и чига. Днес са останали само четири от тези видове – атлантическата есетра и шипа са изчезнали от водите на реката. Те са видове, които живеят в морето и влизат в реките, за да се размножават. Изключение прави чигата, която живее само в реката. В момента има забрана за улов на есетри в Дунав от българска и румънска страна.

В рамките на пректа за прилагане на дейностите за подобряване на състоянието на есетрите, финансиран по ОП „Околна среда“ , WWF прави изследвания за местата им за размножаване и ще възстановява популациите на рибите в Дунав. Тихомир Стефанов, Веселин Коев и Стоян Михов, които уловиха рибката, се надяват, че до края на проекта те и другите им колеги ще успеят да уловят още малки есетри.

WWF работи и за опазване и възстановяване на есетровите риби в Дунав като провежда срещи и обучения с рибарските общности, с институциите, с ферми за отглеждане и развъждане на есетрови риби, преработватели и търговци на хайвер и с отговорните политици и контролиращи органи от двете страни на реката. Журналисти имаха възможност да се запознаят с рибари от Тутракан, които разчитат на реката за поминъка си и слушаха историите им за лова на моруни. Един от тях шеговито каза „откакто има забрана и есетрите ги няма“.

 

Facebook comments