До 2020 г. 50% от отпадъците трябва да се рециклират

Европейската комисия си е поставила амбициозни цели, касаещи рециклирането на отпадъците и повторната им употреба. Тези цели предвиждат 50% от битовите отпадъци да се рециклират до 2020 г. и 70% до 2030 г. Конкретните цели за отделните видове материали са: 90% за хартията до 2025 г., 60% за пластмасите, 80% за дървото и 90% за цветните метали, алуминия и стъклото до 2030 г.

България също има своята национална стратегия по въпроса и до 2018 г. тя изисква: рециклиране на минимум 45% от битовите отпадъци от хартия, метал, пластмаса и стъкло; намаляване на депонираните биоразградими отпадъци и оползотворяване на 45% от битовите биоотпадъци; оползотворяване на 60% от строителните отпадъци; рециклиране и оползотворяване между 45% и 85% за различните видове масово разпространени отпадъци като тези от опаковки, от електроуреди, от стари автомобили, от батерии и акумулатори, от отработени масла и гуми. Този процес трябва да се ускори.

В действителност може да се рециклира почти всичко - от хранителните и битовите отпадъци, хартията, пластмасата, стъклото и електрониката, до всякакъв вид метали, автомобилни части и продукти, строителни отпадъци и др.

Любопитни факти за рециклирането на отпадъците:

  • Хартията, например, може да се рециклира почти на 90% и да се преработва до 5 пъти като се използва за отпечатване на вестници и списания, брошури, опаковки, за производството на тъкани и др.;

  • Рециклираната пластмаса може да се превърне в нови пластмасови изделия, опаковки, фибри за дрехи и килими, автомобилни части и др.;

  • Стъклото може да се рециклира почти на 100%, отново и отново, като може да не губи от чистотата и качеството си;

  • От излязлата от употреба електроника могат да се извличат ценни благородни метали като злато, сребро, платина, паладий;

  • Стоманата се преработва в нова такава и служи за направата на нови стоманени опаковки, уреди, автомобилни части и др;

  • Рециклираните гуми могат да се използват за направата на гумиран асфалт, синтетична трева и др.;

  • Автомобилното масло се преработва и превръща в ново, за да се използва за гориво, за промишлено отопление и т.н.;

  • Оловото се почиства, разтопява и след това може да бъде използвано за направата на нови батерии и други артикули;

  • Сярната киселина се преработва в натриев сулфат, който се използва в производството на перилни препарати, стъкло, текстил и др..

 

 

 

Моля коментирайте