fbpx кариерно развитие | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

кариерно развитие

38% от мъжете и жените между 19 и 40 години в България смятат, че няма достатъчно отворени работни позиции в сферата, в която искат да се развиват.
Умението да управляваме кариерата си става все по-важно. Очевидните причини са защото има все повече възможности и навигирането в тях не е лесно.
Кариерата е много повече работа, кариерата е нашият жизнен път, целите, които постигаме и удовлетворението, което имаме на края на деня.
 Културата на равенство на работното място е мощен генератор на иновации и растеж, според ново глобално проучване на Accenture.
 Културата на равенство на работното място е мощен генератор на иновации и растеж, според ново глобално проучване на Accenture.
"Като работодател следваме онези етични норми и ценности, които трябва да са в основата на човешките взаимоотношения.
1511 заети лица и работодатели са обслужени за три месеца в Центровете за кариерно развитие, създадени по линия на проекта на БТПП „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудово правните и осигурит
Българската търговско-промишлена палата (БТПП) обяви, че създава Център за кариерно развитие в София.