fbpx Соларна Академия България и БАН сключиха меморандум за партньорство | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Соларна Академия България и БАН сключиха меморандум за партньорство

Института по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. А. Балевски“ – БАН и Сдружение „Соларна Академия България“ подписаха Меморандум за сътрудничество между двете организации. Меморандумът цели да насърчи провеждането на съвместни изследвания, разработването и реализацията на иновационни проекти и усъвършенстване на съществуващите технологии.

Двете организации обсъждат съществуващите възможностите за дълготрайно съвместно сътрудничество в областта на образователната, научноизследователска и иновационна дейност. Основен интерес представлява провеждането на мултидисциплинарни изследвания, активен обмен на опит в реализацията на иновационни технологии, организиране на съвместни научни семинари, симпозиуми, конференции и изложби, обучение на квалифицирани кадри, ръководство на докторанти, привличане на заинтересовани организации и фирми, подготовка и изпълнение на иновационни проекти, изготвяне на патенти и редица други дейности.

„Планираме разработването на различни модификации на хидрофобни самопочистващи се покрития, осигуряващи повишена ефективност на соларните системи и значително понижаване на загубите при производството на електроенергия, предизвикани от замърсяване на фотоволтаичните панели. Разработката е съобразена със стратегията за устойчиво енергийно развитие и тенденцията за прилагане на екологични зелени технологии“, коментират от двете организации.

Според д-р инж. Веселин Тодоров – председател на Сдружение „Соларна Академия България“, този нов етап в сътрудничеството между бизнеса и академичните среди предоставя възможност за решаване на различните съвременни предизвикателства и проблеми. С обединените ресурси и експертиза на двете организации се създават условия за иновативни решения и висококачествена научноизследователска дейност. Това сътрудничество е ключов фактор за постигане на ефективно използване на соларната енергия и хидро- и аеродинамични технологии, с тенденция да донесе положителен принос за образованието, икономиката и иновациите в България.